TORNADO Hissautomat - Berner, Finland

  • machines_Ref_Berner_1
  • machines_Ref_Berner_2
  • machines_Ref_Berner_3
  • machines_Ref_Berner_4
  • machines_Ref_Berner_5
  • machines_Ref_Berner_6

TORNADO Hissautomat - Berner, Finland

2008 firade Berner 125-årsjubileum som företag. Samtidigt beslutade man sig för att samla sin lagerfunktion i ett nytt centrallager. Berner köpte sex paternosterverk och en Double Tornado för smådelsförvaring och större produkter finns placerade i 9m höga pallställ.

Berner OY har omkring 40 000 aktiva produkter och föremål som behöver hanteras i logistikcentret. Större gods förvaras på pallar i pallställ medan smågods placeras i lagerautomater. Produkterna i lagerautomater placeras i lådor med en maxkapacitet av 100 liter.

Berner förvarar huvudsakligen kosmetika i paternosterverken och reservdelar i Tornadomaskinerna. Vid varje maskinpar plockas produkter till 15 kundförsändelser (batchplockning) samtidigt. Med tre maskinpar innebär det att 3-6 orderplockare samtidigt plockar artiklar till 45 kunder. 4 000 till 5 000 orderrader plockas dagligen från paternosterverket och ca 100 från var och en av Tornadomaskinerna. Tack vare dessa maskiner har plockfelen minskat med en femtedel och lagerhanteringen har förbättrats.

Kapacitet:
Tornado: 
Höjd Double Tornado: 10,3 meter
Pallettbredd: 4 000 mm
Pallettdjup: 820 mm
Antal palletter per Double Tornado: 59 + 53
Lastkapacitet per pallett: 300kg/500kg

IPN Paternoster:
6 st., höjd 10,3 meter
Fackbredd: 4 100 mm
Fackdjup: 520 mm
Antal fack per paternosterverk 46 + 30 mellannivåer
Lastkapacitet per fack: 400kg

Pallställ P90
Höjd 9,1 m
Pallplatser 27 500 Golv + 6 plan
Europapall 800x1 200 mm, max 750 kg
Lastvikt per sektion, max 12 000 kg