Utmanande uppgradering av programvara

  • Bosch-Denmark2
  • Bosch-Denmark1
  • Bosch-Denmark3
  • Bosch-Denmark4

Utmanande uppgradering av programvara

Bosch (Holger Christiansen A/S) i Danmark, verkar vara en anspråkslös byggnad sett från utsidan, men när du stiger in blir du snabbt medveten om att det är långt ifrån det vanliga.

Under mer än 40 år har kunderna kommit att uppskatta inte bara den höga kvaliteten på Bosch-produkter, utan också den utmärkta servicen och de starka partnerskap det bygger. Numera är Bosch startmotorer, generatorer, A/C-kompressorer, elektriska reservdelar till bilar och tillbehör en etablerad företeelse på den oberoende fordonseftermarknaden.

Bosch har idag mer än 16 000 kunder över hela världen och exporterar till mer än 85 länder. Detta stöds genom en solid försäljnings- och distributionskanal, med cirka 70 % av verksamheten i EU och Ryssland, med en e-handel som växer snabbt.

Den allra första installationen beslöts eftersom den skulle ge betydande effektivitetsvinster för verksamheten genom användande av dessa dubbla Tornado automater.

Installationen av de helautomatiska dubbel Tornado är den för närvarande största i Europa, och har levererats i flera etapper under ett antal år. Tre dubbla Tornado installerades 2003 och under de närmaste fem åren installerades ytterligare sex dubbla Tornado. Den senaste dubbel Tornadon installerades 2014, vilket ger en total kapacitet på 4715m2 lagringsyta på en golvyta av endast 87m2.

Lösning:   

Dessa mycket imponerande hissautomater är 15 meter höga, har 230 palletter (lastplan på vilka produkterna är placerade) i varje automat, varje pallett har en last yta på 2500 x 820 mm. Efter att den senaste Tornadon installerades 2014 gick projektet in i slutskedet med att uppgradera programvaran i samtliga tidigare levererade Tornado.

De första 6 Tornado (som ursprungligen installerades under 2003 och 2005) var de första att uppgraderas. Fullastade palletter behövde flyttas över till den bredvidstående Tornadon för att möjliggöra uppgraderingen. För att kunna genomföra detta utvecklades en unik lösning som halvautomatiskt flyttade palletterna från en Tornado till den andra. Denna process fortsatte tills alla Tornadon hade uppgraderats.

Projektet var en stor utmaning för både Constructor och Bosch, eftersom plockprocessen fortsatte medan uppgraderingen ägde rum. För att säkerställa att stödet var effektivt gavs fjärrsupport direkt från fabriken under uppgraderingsprojektet.

Denna uppgradering gav Bosch flera nya tilläggsmöjligheter utöver mekanik och el förbättringar. Bland annat är systemen säkrade mot eventuella elavbrott och speciella backupsystem har installerats för mjukvaran. I de nya styrsystemen har även integrerats sensorer för att säkerställa att palletterna automatiskt återgår till sin ursprungliga plats.

Idag arbetar de 10 dubbla Tornado 19 timmar varje dag. Med 27 000 tilldelade orderrader av totalt 36 000 har varje dubbel-Tornado förmågan att hantera 50 000 orderrader varje månad. De automatiserade dubbla Tornado hanterar nu 60 % av plocket, vilket eliminerar felaktiga plock och ökar ytterligare effektiviteten.

Eftersom Tornado körs i par innebär detta att 1 operatör kan hantera båda maskinerna samtidigt. En operatör kan plocka 170 orderrader per timme. Varje Tornado återfylls minst en gång per dag. Varje Tornado har D, C och vissa B-artiklar.

Ytterligare fast hyllor har installerats för alla snabbrörliga artiklar (A - artiklar som plockas mer än 60 gånger per månad), medan alla andra artiklar placeras i hissautomaterna.

Beställningar som läggs in före 16:30 garanteras leverans nästa dag. För lokala kunder erbjuds även express leveranser vilket innebär 1 timmes leverans. För mer avlägsna sändningar erbjuds en 3-dagarsservice.