Din Bil, Göteborg - TORNADO Hissautomat

  • DinBil-Sweden
  • DinBil-Sweden3

Din Bil, Göteborg - TORNADO Hissautomat

Audis största nordiska sälj-och serviceenhet i Göteborg lagrar sina verktyg i en TORNADO hissautomat. Lagerautomaten håller ordning på verktygen och extra utrymmet har sparats, vilket möjliggjorde att Audi skapade ytterligare en servicestation i verkstan.

Främsta orsaken till att Din Bil valde att investera i en lagerautomat var att spara golvyta. Nu förvarar de 1300 olika verktyg i en hissautomat som är 6,5 meter hög och 4 meter bred. Med lagerautomaten frigjorde vi ytor i verkstaden som vi utnyttjade för en ny servicestation. Eftersom den totala förvaringskapaciteten har ökat och ledtiderna har förkortats kan vi nu serva 4-5 bilar fler per dag, säger Mats Lindblad, verkstadschef.

Alla verktygen som var tänkta att förvaras i lagerautomaten mättes och vägdes innan TORNADON tillverkades. "Eftersom vi visste antalet, storleken och vikten på det gods som skulle lagras, kunde vi optimera lagerautomaten för att exakt passa kundens behov. Systemet har 48 paletter, vardera med en kapacitet på 300 kg", säger Stefan Lindh, ansvarig chef för tillverkningen av lagerautomaterna hos Constructor.

Ordningen och miljön i verkstaden har avsevärt förbättras av det faktum att det inte finns verktyg spridda sig på golv eller bänkar. När mekanikerna behöver verktyg går de till lagerautomaten och beställer fram det och ”checkar” därefter ut verktyget. När arbetet är utfört, återlämnas verktyget och om andra mekaniker behöver samma verktyg, kan man omedelbart se vem som har det.
"Vi har 15 mekaniker och ett automatiskt lagersystem sparar oss tid, eftersom mekanikerna inte behöver spendera tid på att leta verktyg", säger Mats Lindblad, verkstadschef på Din Bil AB.

Din Bil Sverige AB är ett dotterbolag till Volkswagen som säljer och servar Volkswagen, Audi, Porsche, Seat och Skoda. Audis försäljning och serviceverksamhet är förlagd till en separat Audi-färgad byggnad, i linje med Audis varumärkesstrategi. Allt är i elegant svart och silvergrå, därför är även Constructors hissautomat målad i Audis färger.