TORNADO Hissautomat - Servistik, Linköping - Constructor TORNADO Hissautomat - Constructor Sverige AB

TORNADO Hissautomat - Servistik, Linköping

  • Servistik_Sweden_2
  • Servistik_Sweden_1
  • Servistik_Sweden_3
  • Servistik_Sweden_4

TORNADO Hissautomat - Servistik, Linköping

I Servistiks lagerhall finns traditionell lagerinredning som Pallställ och Hyllställ sedan tidigare och nu även 6 st TORNADO hissautomater, allt levererat av Constructor.

Hissautomaterna är 7m höga och 4m breda. I snitt är de utrustade med 70 palletter per maskin, alltså totalt 420 palletter. Maskinerna kontrolleras av styrsystem TC2000, som i sin tur är integrerat med Saabs övergripande affärssystem.

Servistik AB grundades 2004 och är ett snabbt växande logistikföretag med rötterna i Linköping. 2009 tog Servistik över ansvaret för godsterminal, ankomstkontroll och lagerverksamhet för Saab Aerosystemsi Linköping. Ett krävande och mycket ansvarsfullt uppdrag med total kvalitetssäkring i alla led.

Alla artiklar måste vara spårbara för att trygga säkerheten och för att man skall kunna följa upp bakåt och framåt i försörjningskedjan. De artiklar som förvaras i Tornadomaskinerna är alla mycket kritiska och kräver därför en långt gående säkerhet och extraordinära krav på rumsklimatet. Alla maskinerna är därför brandskyddade och har utrustats med koldioxidsläckning. Det i sin tur kräver att maskinerna är absolut täta
för att undvika syretillförsel.

Servistiks investering i TORNADO maskinerna har haft det goda med sig att man frigjort lageryta och framförallt så har de långtgående kvalitets- och säkerhetskraven tillgodosetts.