Rullbanor och Väggsystem - Siemens Industrial Turbomachinery AB, Finspång

  • Transportbanor2-Siemens
  • Transportbanor3-Siemens
  • Transportbanor-Siemens

Rullbanor och Väggsystem - Siemens Industrial Turbomachinery AB, Finspång

Siemens beslutade sig för att effektivisera flödet av in- och utgående material för att minska riskfyllda trucktransporter och samtidigt skapa ett bättre inomhusklimat.

Siemens i Finspång är världsledande på kraftverk och turbiner med hög verkningsgrad inom sitt segment av marknaden. Här tillverkas med en nästan osannolik precision bl.a. rotorn, spridare, axlar och skovlar för de skilda turbintyperna.

Lösning

För att skapa en effektiv lösning har man byggt upp ett antal drivna rullbanor. En för inkommande gods och en för utgående, som löper parallellt genom en luftsluss i ytterväggen som i sin tur är uppbyggd av ljud och värmeisolerande väggsystem Cassette900. Godset transporteras sedan vidare till en inlastningsbana och vidare in i höglagret.

Genom denna lösning har transporterna vid godsmottagning dels minskat i omfattning dels har man fått en betydligt säkrare godshantering och ett förbättrat inomhusklimat.

 

Kapacitet/resultat

  • Eliminering av öppning av portar som ger kylinslag vid temperaturer ned mot -20°C
  • Rullbanorna drivs vardera av 3 elmotorer. Utlastning på parallellbana programmerad för ”tätpackning” dvs. trucken kan transportera 3 pallar åt gången.
  • Transportbanan in i höglagret är reversibel dvs. in och utlastning sker på samma bana.
  • Resultatet har också avsevärt snabbat upp inventeringsförfarandet