Basan, Tyskland - Constructor C-WIS Warehouse Int. Systems - Constructor Sverige AB

Basan, Tyskland

  • Basan-Germany

Basan, Tyskland - Constructor C-WIS Warehouse Int. Systems

När Basan GmbH i Tyskland planerade storleken på sitt nya lager, var det ursprungligen baserat på en magkänsla. Det var innan Constructor utförde en C-WIS analys av framtida lagerlogistik, vilken gjorde att Basan sparade mer än 20 % av sina lagerkostnader.

Tidigare hyrde Basan sitt lager och lagerbyggnaden var beläget en halvtimmes bilresa från kontoret. Avståndet mellan fastigheterna var tidskrävande och därför beslöt sig bolaget för bygga ett eget lager intill det befintliga kontorsbyggnaden. Den ursprungliga planen var att det nya planerades till 70x45 m – och detta var baserad på den allmänna känslan att detta skulle vara tillräckligt.

Basan bjöd in Brian Hjorth, C-WIS rådgivare hos Dexion GmbH, till det planerade byggprojektet och med hjälp av C-WIS utfördes en analys av bolagets logistik- och lagerverksamheten. Genom att undersöka deras nuvarande behov, prognoser och framtida utveckling, vilket baserades på deras nuvarande trender, stod det snart klart att ett lager på 70x45 m var otillräcklig. Basan gjorde en U-sväng i byggplanerna för att undvika extra kostnader i ett senare skede och utökade den planerade lagerbyggnaden till 90x45 m.

"Allt annat skulle ha varit en katastrof för deras verksamhet", säger Brian Hjorth. "Det var för mycket fokus på lagrets storlek och de eventuella besparingarna det innebar att hålla ner byggkostnaden. Istället för att acceptera att det fanns behov av golvutrymme för att utföra plockningen".