C-WIS Warehouse Int. Systems - Constructor referens: Diversey, Danmark

C-WIS Warehouse Int. Systems - Diversey, Danmark

  • Diversey_4
  • Diversey_3

C-WIS Warehouse Int. Systems - Diversey, Danmark

Diversey behövde byta ut sina gaffeltruckaro och optimera logistikfunktionen. För att åstadkomma detta vände man sig till Constructor och med hjälp av analysverktyget  C-WIS granskades plockmönster, behov, tider, osv och personal .

Diverseys ERP- och WMS-system (resursplanering och lagerhantering) hade begränsad kapacitet för att optimera lagret när det gäller ABC-placeringsstrategier. Programvaran C-WIS är ett mycket kraftfullt verktyg för att hantera den här typen av problem och för att genomföra en logistikrelaterad analys av de importerade uppgifterna från WMS-/ERP-systemet.

Analysen och den optimerade lösningen gav Diversey överträffade möjligheter att lösa sina aktuella problem Det omfattade bl.a. att optimera sin lokaliseringsstrategi, planeringen av lagret samt tänkbara utrustningslösningar. C-WIS-analysen och de föreslagna ändringarna i lagerplaneringen innebar ett mindre behov av truckar samt snabbare service.

Enligt Diverseys beräkningar sparar man ungefär 800 000 DKK per år på föreslagna ändringarna i lagerplaneringen.