C-WIS Design - Ejendals Finland - Constructor C-WIS Warehouse Int. Systems - Constructor Sverige AB

C-WIS Design - Ejendals Finland

  • Ejendals-Finland
  • Ejendals-Finland2

C-WIS Design - Ejendals Finland

Constructor erbjöd C-WIS Design till Ejendals för att ge en 3D-lösning till det nya lagret. Vårt mål var att skapa en effektiv helhetslösning genom att kombinera lagerprocesser med fabrikens produktionslinjer. Genom simuleringen kunde Ejendals förutse och åtgärda en rad flaskhalsar före driftstart av det nya lagret.

Ejendals hade redan gjort upp byggplanerna för det nya lagret då Constructor blev involverade i projektet. Takhöjden i lokalen var planerad till 6000 mm och efter C-WIS modellering visade det sig att höjden i lagret inte räckte till för den mängd varor som var planerat att lagras i lokalen.

Lagrets innertak höjdes och genom C-WIS simulering kunde Constructor tillsammans men Ejendals återskapa olika logistik- och designlösningar för plocklagret och på så sätt presentera en helhetsbild av funktionaliteten i lagret på ett tidigt stadium. Den nya lagerinredningen hos Ejendals är idag optimalt anpassad efter fabrikens behov och krav på materialförsörjning.