Lageroptimering - Lindex, Partille - Constructor C-WIS Warehouse Int. Systems - Constructor Sverige AB

Lageroptimering - Lindex, Partille

  • C-WIS-Lindex

Lageroptimering - Lindex, Partille

När Lindex växte ur lagerlokalen för sitt E-handelslager hjälpte Constructor Lindex att planera lagerlayout och artikelplacering för den nya lagerytan.

Med hjälp av Constructors Analys & Simuleringsverktyg C-WIS ritades lagret upp och därefter konfigurerades materialflöden (inleverans, plock, packning) med hanteringstider, lagerutrustning och godsflöde. Simuleringen baserades på historisk orderdata där artikelinformation, orderdata och leveranser importerades från befintligt WMS.

Simuleringen utfördes för ett antal scenarion, där olika artikelplaceringar och arbetsytor utvärderades. Olika placeringsalternativ för en rad artikelgrupper analyserades utifrån parametrarna affärsområden, storlek och kampanjartiklar.

C-WIS simuleringarna gav ingående information om total tid för körsträcka, hanteringstid, kötid samt administrativ tid för respektive materialflöde. Därefter analyserades resultatet från samtliga scenarion och den mest effektiva lagerlayouten och artikelplacering kunde beslutas.

Framtidssäkring av lagret

Med C-WIS simuleringen framgick också när Lindex kommer att nå kapacitetstaket för den idag beslutade lagerlayouten. Genom att öka värden på orderdata och inleveranser kan Lindex redan idag planera för när de måste förändra sitt lager i framtiden. På så sätt kommer de fortsättningsvis kunna säkra god produktivitet och leveranssäkerhet.