Constructors referenser för WMS och styrsystem

  • IKEA, world wide

    IKEA, world wide

    IKEA Edinburgh minskade hanteringskostnaderna genom snabbare plocktider, minskade felplock och fick dessutom mer lagringsutrymme.

  • Servistik, Linköping

    Servistik, Linköping

    Servistiks investeringen i TORNADO maskinerna har haft det goda med sig att man både frigjort lageryta och tillgodosetts kvalitets- och säkerhetskraven.