Arbetsplatsprodukter

Beskrivning

Arbetsplatsprodukter

Verkstads- och  arbetsplatsprodukter skall vara såväl rationell förvaring av udda produkter som hanteringsvänlig och även uppfylla krav på ergonomisk utformning.

Constructors arbetsplatsprodukter omfattar förvaring av verktyg, komponenter och material för olika typer av verkstäder och arbetsplatser. Här visar vi utvalda produkter som vi karaktäriserar som arbetsplatsutrustning. 

Pallställ utgör en basprodukt för skrymmande gods eller gods som finns i masterförpackningar. Hyllställ är ett multiförvaringssystem för mindre detaljer eller plastlådor i hyllsystem.

Lean Produkter som plockfasader och utdragsenheter är förvaring i kombination med hantering av komponenter vid linjeproduktion. Förvaring av små detaljer och komponenter i lagerautomater, för vanliga reservdelar eller för gods som behöver förvaras säkert och dammfritt. Klädskåp,  Arbets-, Montage- och Lyftbord samt andra produkter som alltid förkommer i verkstadsmiljö. 

 

 

Produktfakta

Arbetsplatsprodukter

Fakta kring vårt produktsortiment anpassade för arbetsplatsen:

  • Pallställ P90 byggs i standard upp till 12 m höjd, utan skarv och finns i exakt anpassade lastdimensioner och bredder.
  • Hyllställ HI280, finns i stationärt eller mobilt utförande som låg eller höglager byggnation. I anpassad bärighet, höjd och bredd.
  • Grenställ och Rollrack. Behovsanpassade i mått och dimensioner.
  • LOCK förvaringsskåp och klädskåp. Anpassas till önskat utförande I storlek, design och önskade tillbehör.
  • Lagerautomater, paternosterverk och hissautomater. Exakt anpassade utifrån kundspecifika belastningskrav och dimensioner.