Mansa Autodele, Danmark

  • Mansa_1
  • Mansa_2
  • Mansa_3
  • Mansa_4
  • Mansa_5

Mansa Autodele, Danmark

Mansa Autodele uppförde ett nytt lager om 450 m2 för reservdelslager. Mansa har ett liknande lager på Fyn som är inredd med Hyllställ Hi280 från Constructor och därför bestämde man sig för en liknande lösning.

Lagret har försetts med enkelhyllställ för smågods med 23 sektioner, 6 dubbla hyllställ med 16 sektioner och 6 dubbla hyllställ med 12 sektioner.

Hyllställen har måtten 500 x 1 000 mm vilket ger en sammanlagd kapacitet om 1 337 hyllmeter, inräknat med den översta hyllan. Fronterna är stängda och samtliga hyllställ är försedda med bottenplåtar.

Kapacitet:

Lageryta: 450 m2
Antal hyllmeter: 1 337