FJ Industries, Danmark - Constructor Lean Produktion - Constructor Sverige AB

FJ Industries, Danmark

  • FJ_mobile_1
  • FJ_mobile_2
  • FJ_mobile_4

FJ Industries, Danmark - Constructor Lean Produktion

FJ Industries består av två affärsgrenar och är specialiserade inom tillverkning av pulvermetalldelar av stål och rostfritt stål. FJ Automotive tillverkar och säljer ett stort utbud av stansade, gjutna, smidda och sintrade flänsar för nya fordon och även till eftermarknaden. Dessutom tillverkar företaget gjutna, smidda och maskinbearbetade delar av stål och rostfritt stål för industriell användning.

När FJ Industries byggde en ny 602 m2 stor lagerbyggnad och ville få ut så många pallplatser som möjligt behövde de ett starkt och robust pallsystem.

Lösning:
Med utgångspunkt från takhöjden i lagret utformade Constructors tekniska personal en skräddarsydd mobil pallställsinstallation med 3 olika höjder.

Denna MOVO-installation består av höjderna 5,5, 6,5 och 7,5 m. Systemet har en lagringskapacitet på 2688 pallplatser och varje öppen gång ger åtkomst till 512 pallplatser. Lastkapaciteten för varje balkpar 4000 kg.

Kapacitet:

Lageryta:

620 m2

Gavellänger:

5,5 - 6,5 - 7,5 meter

Antal pallplatser/gång

512

Totalt antal pallplatser

2688

Lastkapacitet per balkpar

4000 kg