Effektiva förvaringslösningar för Produktionsytor

 • Constructor - Production Line Carton Flow
 • Constructor - Production Storage Machines
 • Constructor - Lean Manufacturing Skrues
 • Constructor - Lean Manufacturing Volvo 01

Flexibla lagerlösningar som förbättrar produktionsprocessen

Utmaningar i produktionslinjen:

 • Optimal position för råmaterial eller komponenter
 • JIS-leverans (Just in Sequence) utan långa väntetider
 • Snabb, säker och ergonomisk hantering av produktionslinjen
 • Vidhålla goda 5S-nivåer i en hektisk produktionsmiljö
 • Buffertlagring av råmaterial eller komponenter
 • Säker metod för förflyttning av ställage på produktionsgolvet
 • Justerbara lagersystem för lagring av varor i olika storlek och vikt
 • Minska felaktiga komponentval

Din produktionsanläggning har förmodligen ett antal olika produktionsytor, där var och en av dem har sina egna specialverktyg eller maskiner som utför uppdraget.

En framgångsrik lagerlösning bör ha flexibiliteten att kunna passa dina verktyg och råmaterial, samtidigt som den även ska kunna justeras när du genomför ändringar i produktionen. Kaizen, eller ”bra förändring”, kräver att ditt lager kan anpassas när du uppgraderar eller fasar in/ut tillverkade produkter. 

Ordentlig och effektiv lagring av smådelar är grundläggande

Hjullister och LEAN ställage utgör en viktig del i leveranskedjan av komponenter till monteringslinjer och löpande band.

Våra plockstationer och LEAN ställ konstrueras med inbyggda gravitationsmatade hjullister som transportera komponenter till monteringsstationen, utan något som helst behov av manuell hantering eller automatisering.

Hjullister och LEAN ställage är också idealiska för vanlig lagermiljö, möjliggör inlastning av varor från ställagens baksida och avlastning från framsidan, enligt FIFO metoden (First In First Out). Hjullister och LEAN ställage lämpar sig främst för kartonger, men det finns även liknande system för pallgods, se Rullfack

Klicka här för mer information om Hjullister och LEAN ställage.

Plockenhet för monterings- och produktionslinjer

En plockenhet från Constructor kan utformas genom att använda våra olika hyllalternativ som tillgodoser många olika behov och kan skräddarsys för att skapa en individuell hanteringsenhet för produktionslinjen. Plockenheten är designad för att öka effektiviteten i monterings- och produktionslinjen och är ett måste för alla hektiska produktionsmiljöer.

Enheten kan designas för att uppnå högsta möjliga leverans av komponenter samtidigt som den upprätthåller en välorganiserad och ergonomisk arbetsmiljö. 

Utdragsenhet för bättre åtkomlighet

Pallutdragsenheterna gör det möjligt att flytta pallar fram och tillbaka likt utdragslådor, till och med när de är lastade med upp till 1000 kg.

• Frigör utrymme
• Enkel åtkomst
• Ökad plockhastighet
• Increased picking rates 
• God arbetsmiljö

Utdragsenheterna sparar både utrymme och tid samtidigt som de garanterar en god arbetsmiljö med ergonomisk plockning.

Läs mer om utdragsenheter här.

 

Lagerautomater

För maximal effektivitet vid satsplockning eller för att tillhandahålla säker verktygslagring.

Ett automatiskt lagersystem kan frigöra upp till 70 % golvyta, minska plockfel med 70 % och plocktiden med över 60 %.

Det effektivaste sättet att använda lagermaskiner på är att ha ett artikelhanteringsprogram installerat i maskinen. Artikelhanteringsprogrammet TC2000 är särskilt utvecklat för våra lagermaskiner och kan inkluderas som standard i alla våra maskiner.

Läs mer om våra lagerautomater här.

Golvguider för ställage

Denna robusta lösning erbjuder ett system som kräver lite underhåll, har kraftiga golvguidesystem och kan användas på flera olika produktionsytor. Golvguiderna som är tillverkade i 8-10 mm stål och målade i gult för att synas bättre erbjuder en effektiv lösning för att avgränsa tillverkningszoner. 

Används vanligen för att tillhandahålla en mer avgränsad golvkanal för flytt av ställningar och tunga varor. De är även populära för att staka ut bestämda flyttområden för gaffeltruckar och erbjuder en säker och robust lösning för alla möjliga lagersituationer. Golvguiderna är säkert fastbultade i golvet men kan enkelt flyttas om planeringen ändras genom att enkelt ta bort bultarna och flytta golvguiderna till deras nya plats.  

Flyttbara hyllenheter

Constructors hyllsystem HI280 kan utformas på flera olika komplexa sätt, men framför allt är en specifik lösning mycket populär bland våra tillverkande kunder – det mobila hyllstället. Genom att fästa hjul på en liten hyllenhet skapas en liten lagerenhet som är idealisk för smådelar, verktyg, personliga tillhörigheter eller komponenter.

Denna enhet lämpar sig för en rad olika hyllalternativ och kan också anpassas med vårt omfattande tillbehörsutbud. Hjulen gör det möjligt att flytta enheten mellan olika produktionszoner, vilket ger en enkel transportmetod med allt innehåll i en och samma enhet. Hjulen kan enkelt låsas fast när hyllenheten väl har placerats där den skall.

Läs mer om hyllställ och tillbehör.

Plastlådor & backar

Constructors plastlådor är tillverkade i högvärdigt polypropen, vilket innebär att lådorna, förutom att vara både vatten- och oljeresistenta, är extremt hållbara och tål konstant användning i en krävande arbetsmiljö.

Lådorna kan även utrustas med en vinklad etiketthållare för enkel avläsning av streckkoder eller etiketter. Mellanväggar som snabbt kan monteras i lådorna finns också tillgängliga för att dela upp de stora lådorna och på så vis säkerställa att deras kapacitet utnyttjas till fullo.

Läs mer om plastlådor och backar här.

 

 • Constructor - C Rail Protection Barrier
 • Constructor - Floor mounted Column Guard
 • Constructor - Frame End Protector 01
 • Constructor - Safety Barrier System 02
 • Constructor - Vertical Safety Back Stop 02
 • Constructor - Snap on Column Guard

Skyddsanordningar och säkerhetstillbehör

Varje lagringsmetod är en dynamisk miljö med konstant produktrotation och gaffeltruckar som rör sig snabbt över golvet. Detta ger ofta upphov till skador, vilka dock kan undvikas med hjälp av våra specialdesignade skyddsanordningar. 

Läs mer om våra Säkerhetstillbehör här.

Call us Ring oss:
031 771 96 00
Send us an email Klicka här för att:
Skicka e-mail
Anmäl dig för
Nyhetsbrev

  

See also