Frysförvaring håller köttet färskt på HahkaWay-lagret

  • HahkaWay_2
  • HahkaWay_1
  • HahkaWay_3
  • HahkaWay_4

Frysförvaring håller köttet färskt på HahkaWay-lagret

HahkaWay Ltd tillhandahåller frysförvaringstjänster. Produkterna lagras på mobila pallställ vid en konstant temperatur på -25º C för att vidhålla matens kvalitet under tiden som den förvaras.

Innan byggnaden byggdes hade de många lager i landet som innehöll frysta produkter. Företaget ville effektivisera sin logistik och bearbetningen av råmaterial genom att spara in på antalet körda truckkilometer och ödslad energikonsumtion. 

Logistikcentret designades och implementerades av Constructor Finland Oy. Hanteringen av utrymme och pallagring utnyttjas på ett effektivt sätt och gångutrymmet har minimerats med hjälp av den mobila pallställösningen.

Det mobila pallstället placeras på båda sidor om lagret med en central gång som sträcker sig genom mitten. Sedan kommer åtta separata grupper av mobila pallsställ med fyra eller fem mobila underreden/vagnar, 28 meter långa vardera. Vid lagrets entré finns två transportörer för att flytta varorna från frysförvaringen ut till transportterminalen.

Lagring vid låga temperaturer håller maten och ingredienserna färska. Frysförvaringstemperaturen ligger konstant på -25º grader. Två datorsystem ser till att temperaturen håller korrekt temperatur. Medan belysningens värmealstrande effekt minimeras genom att ljuset endast slås på när en gång i det mobila stället öppnas, hålls resten av hallen nedsläckt.

Höjd

9,3 m

Antal pallplatser

16 000 st

Lastkapacitet/pall

200 -1000 kg

Vagnlängd

28 m

Vagn – lastkapacitet

240 t

Kontroll

IFM Ecomat

  
HahkaWay Ltd är ett logistiktjänstföretag som tillhandahåller tjänster med hjälp av den senaste teknologin så att leveranser hamnar på den plats de ska i tid. Deras tjänst täcker hela logistikkedjan, från plockning, förpackning, lagring och transport till beställningskontroll och fakturering. Kapaciteten på HahkaWay:s fryslogistikcenter gör det till Finlands största frysförvaringscenter med mobila ställage. Kundernas produkter fryses ner och förvaras sedan i lagret.