Tillbehör balkmonterad utdragsenhet - Constructor pallhantering