Låsmekanism


När du behöver båda händerna för att plocka otympligt och tungt gods bör en låsmekanism användas för att förhindra att utdragsenheten kommer i rörelse.