Avtagbar ändstopp för tungt gods


Ändstopp för att förhindra att gods rulla framåt/utåt i grenstället. Kan tas bort för att ge bättre åtkomst.