Fasta ändstopp


Fast monterade ändstopp för att förhindra att gods rulla framåt/utåt i grenstället.