Våra Tjänster

Our Services

Kunder från alla marknader kommer att gynnas i ett samarbete med Constructor

Vår utgångspunkt är dina krav och vi utvecklar förvaringslösningar för att möta våra kunders behov. Utöver våra standardsystem, kan vi också skräddarsy anläggningar och system för just dina behov. Vårt mål är alltid att erbjuda den mest effektiva lösning som till fullo uppfyller behoven. 

Constructor levererar mer än bara produkter, vi kan även erbjuda ett komplett paket av tjänster som ställagebesiktning, kurser i lagersäkerhet och montage.  
 

Konsultation Systemlösningar Leverans Eftermarknad
Konsultation - Constructor Sverige AB Systemlösningar- Constructor Sverige AB Leverans - Constructor Sverige AB Eftermarknad - Constructor Sverige AB

Analys
Förutom att tillhandahålla allmän vägledning kan vi också ge råd och stöd genom en detaljerad analys av förvaringsbehoven.

Rådgivning
Våra erfarna och kunniga säljare och ingenjörer kan ge värdefulla tips om smarta lösningar, inte bara på själva lagringsbehovet, utan även ge råd om miljön och anläggningarna runt själva förvaringsområdet.

System/Produkter
Constructor har ett brett sortiment av lagerinredning för att möta alla kunders olika förvaringsbehov. Produktlösningen vi säljer ska uppnå optimal lagringsekonomi, logistik och effektivitet.

Offert & Anbud
Beroende på krav och behov kan vi erbjuda allt från budgetoffert till en fullt detaljerad offert med ritning.

Finansiering - Leasing/Hyra
Vi kan erbjuda förmånliga leasing- och hyresavtal. 

Montage & Leverans
Vår ambition är att alla våra produkter ska monteras och levereras i felfritt skick enligt överrenskomna tidsplaner, oavsett om du beställer enstaka hyllsektioner eller ett stort pallsystem.

Projekt- & Montageledning
Constructor har lång erfarenhet av projekt- och montageledning, vi kan genomföra allt från enstaka produktinstallationer till anläggningar som är optimerade specialsystem.

Ställagebesiktning
Med Constructors omfattande ställagebesiktning får ni ett bekvämt och kostnadseffektivt sätt att hålla lagret tryggt och säkert.

Service & Underhåll
Vårt mål är att fortsätta att samarbeta med våra kunder även efter leverans och installation, för att ge kontinuerligt support gällande underhåll och service av våra produkter.

Säkerhetskurser
Kunskap och förståelse är grunden för allt säkerhetsarbete och Constructor har därför under många år hållit kurser i Ställagesäkerhet.

See also