Eftermarknad / Lagersäkerhet: Ställagebesiktning - Service & Underhåll - Säkerhetskurser

Konsultation Systemlösningar Leverans Eftermarknad

Våra Tjänster - Constructor Sverige AB

 

Hälsa och säkerhet är grundläggande för Constructor och som en del av våra tjänster kan vi hjälpa dig med lagersäkerheten.

Vi anser att service inte upphör efter våra produkter levereras och installeras. Vårt mål är att fortsätta samarbeta med kunderna, för att ge fortlöpande stöd i form av lagersäkerhetstjänster som besiktning och utbildning.

Lagermiljön  har av lagstiftande myndigheter bedömts som en s.k. RISKMILJÖ. Det betyder att den genomgått en analys och att riskerna kartlagts och reglerats i regler och författningssamlingar.

 • Ställagebesiktning | Besiktning pallställ | SS-EN15635 - Constructors tjänster för Lagersäkerhet

  Ställagebesiktning

  Våra ställagebesiktningar är s.k "expertbesiktningar" och utförs av certifierade besiktningsmän. Besiktningarna utförs i enlighet med europa- standard SS-EN15635.

 • Service & Underhåll - Constructors tjänster för Lagersäkerhet

  Service & Underhåll

  Constructors mål är att fortsätta samarbeta med våra kunder efter leverans för att ge fortlöpande stöd och support i form av underhåll och service för våra produkter.

 • Ställagesäkerhet | Säkerhetskurser | Ställagelära - Constructors tjänster för Lagersäkerhet

  Säkerhetskurser

  Kunskap och förståelse är grunden för allt säkerhetsarbete det är också därför som Constructor i många år hållit kurser i Ställagesäkerhet.