Ställagesäkerhet | Säkerhetskurser | Ställagelära - Constructors tjänster för Lagersäkerhet

Säkerhetskurser Lagersäkerhet

  • Ställagesäkerhet | Säkerhetskurser | Ställagelära - Constructors tjänster för Lagersäkerhet

Säkerhetskurser Lagersäkerhet

Det är ett allmänintresse att fokusera på säkerhetsfrågor och skapa en trygg och bra arbetsmiljö för alla personer som jobbar med lager och logistik.

Arbetsmiljön är ofta stressig som i sig kan leda till risktagande. Kunskap och förståelse är då en viktig hörnsten i säkerhetsarbetet.

Våra kurser i Ställagesäkerhet genomförs kontinuerligt i Göteborg, Malmö och Stockholm och på andra platser efter överenskommelse. Här får du svaren och kunskapen som man måste känna till enligt arbetsmiljöverkets krav och arbetsmiljölagens regelverk.


Kursprogram & Kursanmälan »