Ställagebesiktning/Besiktning Pallställ

  • Ställagebesiktning | Besiktning pallställ | SS-EN15635 - Constructors tjänster för Lagersäkerhet

Ställagebesiktning/Besiktning Pallställ

Constructors besiktningsmän är certifierade och har stor erfarenhet av att genomföra årliga besiktningar för att se till att dina anläggningar är säkra.

Efter varje besiktning skrivs en detaljerad rapport med rådgivning och indikering av områden som kräver omedelbar åtgärd eller framtida observation med hjälp av en enkel trafikljusindikator. Samtliga besök är certifierade och rapporten kan placeras synligt för att vidimera besiktningen.

Våra besiktningar följer strikt lagstiftning och samtliga statliga riktlinjer och för varje korrigeringsarbete utgår full garanti. Håll ditt lager säkert.  


Se hur en ställagebesiktning går till: