Rådgivning / Analys

  • Rådgivning | Support - Constructors tjänster för konsultation

Rådgivning / Analys

Oavsett dina krav och önskemål har Constructor sett det förut och med utgångspunkt från vår långa erfarenhet kan vi hjälpa och råda våra kunder.

Utöver att ge råd på själva lagringsbehovet kan vi även ge tips och support om miljön och anläggningarna runt själva förvaringsområdet.

Detta omfattar ett brett spektrum som t.ex:

  • Lagerlayout
  • Materialhantering 
  • Platsmärkning
  • Materialflöde
  • Plockmetoder
  • Sprinklersystem

Tillgång till denna kunskap och erfarenhet är en del av det paketet du får när du arbetar med Constructor.