Montage och produktleverans

  • Montage | Produktleverans - Constructors tjänster för leverans

Montage och produktleverans

Constructors ambition är att alla våra produkter ska monteras och levereras i felfritt skick och enligt överrenskomna tidsplaner, oavsett om du beställer en enkel hyllsektion eller ett stort pallställsystem.

Vi ska tillgodose att det finns resurser och kompetens som uppfyller dina krav fullt ut. Om så krävs, monteras och installeras produkterna av certifierad personal. Montageavdelningen hjälper dig med installation och montage av hela vårt produktsortiment. Vi utför också demontage av utrustningar samt hjälper dig när du vill ändra något i ditt förvaringssystem.

Våra montörer är certifierade och har mångårig erfarenhet av lagerinredning. Detta samt att vi kontinuerligt vidareutbildar våra anlitade montörer gör att våra kunder får ett väl utfört arbete.

  • Installation och montage ska ske enligt överenskomna tidtabeller.
  • Montage metoder ska dokumenteras om så är överenskommet.
  • Efter avslutat montage/installation ska dokumentation överlämnas till slutanvändaren.