Projektledning | Installation - Constructors tjänster för leverans

Projektledning och installation

  • Projektledning | Installation - Constructors tjänster för leverans

Projektledning och installation

Constructor har lång erfarenhet av installationer kan projektera allt från enstaka produktinstallationer till anläggningar som är optimerade specialsystem. Våra projekt- och montageledare säkerställer att vi levererar och överträffar förväntningarna varje gång.

Säkerhet är en absolut nödvändig del av leverans och montage, åtgärder vidtas för att garantera säkra arbetsförhållanden inom alla områden av projektet. Regler och krav ska uppfyllas och går i linje med praxis i branschen och hänsyn ska tas till lokala hälso- och säkerhetslagstiftning.

I samtliga fall tar Constructor full hänsyn till:

  • Arbete utförs i enlighet med överenskomna metoder, instruktioner och specifikationer
  • Att i arbetet med andra entreprenörer alltid leverera den bästa lösningen
    Vara flexibel, för att tillgodose ändringar och krav
  • Tillhandahålla fullständig dokumentation och certifiering av den installerade produkten med hänsyn till de lokala reglerna och gällande lagar.