Leasing | hyra - Constructor systemlösningar

Leasing eller hyra som finansiering av lagerinredning

 • Leasing | hyra - Constructor systemlösningar

Leasing eller hyra som finansiering av lagerinredning

Constructor kan erbjuda förmånliga leasing- och hyresavtal för våra inredningslösningar, oavsett det gäller ett litet hyllsystem, lagerautomater eller stora pallsystem.

Med ett leasing- eller hyresavtal kan ni betala er lagerinredningen över längre tidsperiod och slippa tunga engångskostnader. Leasing- och hyresavtal är idag den vanligaste finansieringsformen för större investeringar och i princip kan all lös egendom och inredning ingå i ett avtal. 

Leasing eller hyra är ett enkelt och förmånligt sätt att anskaffa ny lagerinredning. Den leasade/hyrda inredningen utgör säkerhet för finansieringen och ofta krävs inte några kompletterande säkerheter.

Leasing

Leasing är i grunden en form av långtidshyra, där leasinggivaren köper inredningen och sedan överlåter hela nyttjanderätten till brukaren genom leasingavtal.

Leasingtiden och kostnaden för leasingen anpassas bl.a. till inredningens ekonomiska livslängd och vanlig leasingtid är mellan 3-5 år. Månadskostnaden påverkas av inredningens restvärde och avtalets längd.

Fördelar med leasingavtal: 

 • Företaget undviker att binda kapital och låsa upp sitt kreditutrymme.
 • Leasingavgiften är avdragsgill och själva leasingkostnaden är normalt lika stor under hela leasingperioden.
 • Med leasing är det enkelt att budgetera och anpassa utgifterna med intäkterna. 
 • Leasingen påverkar endast resultaträkningen då inredningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen.
 • Ett högre restvärde och en lång hyrestid ger en lägre månadskostnad. Leasingen läggs upp så att objektets restvärde motsvarar marknadsvärdet.  

Hyra

Ett hyresavtal för lagerinredning upprättas genom att uthyraren köper utrustningen av leverantören och sedan hyr ut inredningen till hyrestagaren. Ett hyresavtal är fördelaktigt när man är intresserad av att bruka men inte vill äga lagerinredningen.

Att hyra lagerinredning är ett hjälpmedel för att fördela kostnader över tiden och samtidigt skapa en förmånlig bas för nya framtida investeringar. Hyra påverkar endast resultaträkningen då inredningen inte tas upp som en tillgång i balasräkningen.

Fördelar med hyresavtal:

 • Genom att hyra binder inte företaget sitt kapital och låser därmed inte upp sitt kreditutrymme.
 • Finansieringen tryggas under hela hyresperioden.
 • Hyran är skattemässigt avdragsgill och är normalt lika stor under hela avtalstiden, den är därmed lätt att budgetera och kan anpassas till företagets intäkter.
 • Med ett hyresavtal får hyrestagaren möjlighet till byte av inredning, alternativ komplettera under pågående hyrestid. 
 • Budgetering och likviditetsplanering blir enkel då hyrestagaren i förväg känner till hyran för hela avtalstiden.

Ovanstående gäller under förutsättning att Constructor Finance godkänner krediten, samt en månad från utskriftsdatum av avtalsförslag.

För mer information om våra leasing- och hyresavtal kontakta försäljningsavdelningen »