Skip to main content
842
Miljöpolicy

Constructor Sverige tillhandahåller produkter och tjänster inom förvaring, hantering och miljö till industri och lager på ett sätt som tillgodoser krav från kunder, medarbetare, samhälle och ägare. Constructor Sveriges miljöarbete ska främja ett långsiktigt hållbart samhälle och ge oss en uthållig lönsamhet.