Skip to main content

RackCheck - Appen för en säker lagermiljö

Det är av allmänintresse att fokusera på säkerhetsfrågor och skapa en trygg och bra arbetsmiljö för alla som arbetar inom lager och logistik. 

Det finns många faror i en lagermiljö som till exempel påkörda eller överlastade ställage eller defekta gavel-/stolpskydd. Vissa faror är lätta att upptäcka, men många är dolda och som kan resultera i allvarliga olyckor och skador om de inte åtgärdas.

Med appen RackCheck kan du enkelt dokumentera och upptäckta skador och få direktkontakt med Constructor för snabb åtgärd av akuta skador.

Att arbeta med säkerhet i en lagermiljö innebär att man bland annat genomför regelbundna skyddsronder och som en del i detta viktiga säkerhetsarbete har Constructor utvecklat RackCheck.

Utöver att du kan sköta alla dina beställningar, läsa mer om våra produkter kan du nu även enkelt dokumentera upptäckta skador och få direktkontakt med Constructor för snabb åtgärd av akuta skador. På detta sätt kan vi alltid hjälpa er göra ert lager till en säker arbetsmiljö för varje anställd.

Andra funktioner RackCheck erbjuder:

  • Ta del av skadeinformation – vilka skador bör rapporteras och undersökas
  • Schemalägga skydds och säkerhets ronder
  • Skapa skaderapporter
  • Dokumentera upptäckta skador med foto och text
  • Åtgärdsgradera skador
  • Begära offert för åtgärd av akuta skador
  • Avrapportera åtgärdade skador
  • Dela skaderapporter
  • Ta del av nyheter och produktinformation gällande lagersäkerhet

Appen finns för gratis nedladdning på App Store och Google Play.