Skip to main content

Automatiserade lagerautomater

Högeffektiv plock- och packning? Snabb smådelshantering? Snabb leverans av beställda varor till plocköppning och minimering av operatörens förflyttningstid och väntan? 
Allt detta är möjligt med våra lagerautomater för dynamisk lagring.

Det lönar sig att välja rätt.

Vi erbjuder effektiva förvaringslösningar för all typ av smågods, inom alla branscher.

Spara 75 % golvyta

Mindre plockfel

Minskar plocktiden med 60 %

Organisera och optimera ditt lager med lagerautomater.

Förbättra effektiviteten

Automatiska lagersystem ger betydande förbättringar av effektiviteten i både lagring och plock av produkter. Varornas omsättningshastighet ger bättre kapitalutnyttjande samtidigt som programvara i systemet ger noggranna lagerdata.

Kortare plocktid

Minskad plocktid med över 60 %.  I traditionella lager med hyllor plockar varje operatör i genomsnitt 40 rader per timme. Vid plockning från lagerautomater blir genomsnittet mellan 120 och 150 rader per timmer – vilket innebär att hanteringstiden mer än halveras.

Minska antalet plockfel

Kostnaden för extraarbete, förseningar och reklamationer på grund av felaktiga leveranser kan uppgå till höga belopp. Med automatisering kan antalet plockfel minskas med två tredjedelar.

Spara golvyta

Med rätt lagerautomat kan användningen av allt tillgängligt utrymme maximeras – hela vägen upp till full takhöjd. I jämförelse med traditionella hyllsystem krävs mindre säkerhetsutrymme, vilket avsevärt minskar systemets totala yta.

Tillförlitligt och hållbart

Den ekonomiska livslängden för en lagerautomat kan vara upp till 15–20 år. Med kontinuerlig drift säkerställer vi längsta möjliga livslängd.

Vi presenterar vårt utbud av lagerautomater

Lagerautomater är datorstyrda förvaringssystem som avsevärt kan förbättra effektiviteten i lagring och varuplock. Inbyggd artikelhantering säkerställer att lagerautomaten används så effektivt som möjligt.
Vårt WMS-program är utvecklat för Tornado och Paternoster och kan som standard inkluderas i alla våra maskiner. Läs vidare för mer information.

TORNADO – en av de snabbaste hissautomaterna på marknaden

Tornado hissautomat är ett dynamiskt lagersystem som rör sig vertikalt och levererar varorna direkt till operatören på en pallett antingen genom att man helt enkelt trycker på en knapp eller läser av en streckkod.

Tack vare den enkla strukturen är hissautomaten tillförlitligt och kräver endast begränsad service samtidigt som den modulära utformning möjliggör anpassningar för att klara nästan alla behov. Automaten kräver omkring 75 % mindre golvyta än konventionella lagerlösningar och kan fungera som fristående system eller installeras med flera enheter.

Tornados stora pallet hämtar cirka 20–35 % fler produkter för plockning per rörelse, vilket snabbar upp plockningen med 20 %. Samtidigt kan multifackspresentation hämta palletter till två olika platser eller olika nivåer i plocköppningen.

Med maximal lagringskapacitet på minimal golvyta och snabb åtkomst till varorna, kan Tornado även konfigureras med 2 olika höjdoptimeringssystem, FTP och HOT:

 • FTP (fast pallettposition) är det effektivaste sättet att fylla maskinerna, där varje pallett är utformad för lagring av produkter med likvärdig höjd – vilket minskar mängden outnyttjat lagringsutrymme. Perfekt för den som inte gillar att lagra luft!
 • HOT (höjdoptimerad pallettposition) är en utmärkt lösning i de fall produkternas höjd och mått varierar och lagringsutrymmet inte behöver utnyttjas optimalt.

IPN Paternoster – minimal golvyta, maximal lagring

IPN Paternoster är en säker lösning som erbjuder automatiserad förvaring för tyngre objekt eller föremål av varierande storlek. Den erbjuder hög tillgänglighet och ger god överblick över de lagrade artiklarna samtidigt som den innebär en utmärkt lösning för minskade plocktider.

Paternoster sparar upp till 75% golvyta och möjliggör effektiv höjdoptimerad lagring på minimal areal.

IPN Paternoster fungerar genom vertikal rotation. Artiklarna transporteras till operatören längs kortast möjliga väg och presenteras för operatören i en ergonomisk position och plocköppningar kan placeras på olika våningsplan.

Lagerautomaten går att manövrera manuellt, men erbjuder även orderplockning och högeffektiv batchplockning. Enbart batchplockning ger kraftigt förkortade plocktider och ett snabbare val av artiklar. Enkel anslutning från maskinen till ditt ERP eller WMS med hjälp av programmet TCPlus gör plockningen lättare än någonsin.

TORNADO i jämförelse med Paternoster

TORNADO

 • En av marknadens största palletter, vilket ger högre plockeffektivitet
 • Hög lastkapacitet/pallett
 • Bibehåller hastigheten – oavsett pallettens last
 • Kan hantera många objekt per pallett, med varierande artikelhöjder
 • Enkel integrering mot WMS och Windows-baserat styrsystem
 • Stor LCD-skärm ingår som standard

Paternoster

 • En av marknadens största hyllplan
 • Plocktiden är endast 15 sekunder per orderrad
 • Minskar plockfelen med 2/3
 • Perfekt för batchplockning
 • Klarar osymmetri i lastfördelningen
 • Lågt underhållsbehov
 • Smidig integrering mot WMS och Windows-baserat styrsystem
 • Stor LCD-skärm ingår som standard
 • Använder den kortaste vägen för hämtning av varan till operatören

TOWER Lagerautomat

Genom att erbjuda snabb och komplett åtkomst till det lagrade godset, effektivt utrymmesutnyttjande och den så viktiga stora kapaciteten på liten golvyta är TOWER Lagerautomat konstruerade för lagring och hantering av långa och olika typer av tunga varor, i synnerhet metallgods.

Det vertikala systemet kan utrustas med flera operatörsområden, på systemets front och/eller på dess sida.

Optimering av denna konstruktion möjliggör lastning och lossning av hela paket med tunga varor med gaffeltruck – liksom även hantering av enskilda detaljer, antingen manuellt med kran, eller automatiskt via in- och utmatningsbord.

TOWER kan även utrustas med våg för att registrera vikten hos materialet som lastas eller lossas.

Det intelligenta styrsystemet är förberett för extern kommunikation och integration med lagerstyrningssystem (WMS), medan pekskärmen på kontrollpanelen möjliggör både manuella och automatiska lageråtgärder.

Det är möjligt att kombinera fristående TOWER maskiner för att skapa ett multi Tower system: 

 • Mono Tower - Enkelt vertikalt lagringssystem med ett maskintorn, hiss och fast operatörsbord.
 • Double Tower - Set med två maskintorn, med en hiss. Horisontell vagn överför lastenheten från/till operatörsområdet.
 • Multi Tower - System bestående av en modulkombination av Dubbel Tower. Kombinationen skapar en stor lagringskapacitet.

Referensanläggningar

Varje år hjälper vi en lång rad företag att bli effektivare och mer produktiva.  Vi erbjuder lagerlösningar som innebär långsiktiga lösningar till kunder i alla möjliga branscher. Och som våra referenser visar är de nöjda med resultatet.

Hedin Bil, Sverige

Under många år har Constructor och Hedin Bil utvecklat ett nära samarbete och Constructor har levererat en rad förvaringssystem som säkerställer företagets fortsatta tillväxt och framgång.

Läs mer…
Din Bil/Audi, Sverige

Constructor hade precis vad Din Bil behövde: TORNADO hissautomat, en lagerautomat kan öka produktiviteten med upp till 65%, spara upp till 70% på golvyta och kan anpassas till företagsunika behov.

Läs mer…
Bauhaus, Danmark

Tack vare att DF lyckades uppnå leveranser på en dag för Bauhaus danska webbutik, fick DF uppdraget att ta ansvar i webbutiken för Norge, där man återigen ville erbjuda kunderna leveranser dagen efter beställning.

Läs mer…

Så här säger våra kunder

Vår partnerstrategi bygger på ömsesidig tillit och förtroende. De högkvalitativa lösningar vi utvecklar i samråd med våra kunder bidrar verkligen till att förbättra deras verksamhet genom att skapa en förstklassig arbetsmiljö.

““Vi valde pallställ och Tornado hissmaskin från Constructor eftersom deras produkter håller hög kvalitet. Constructor är inte billigast på marknaden, men de är definitivt bäst. Constructor kommer alltid in i våra projekt med öppet sinne. De är nyskapande i sitt sätt att tänka, och de accepterar att projekt kan leda till ingenting. För oss är de snarare en partner än en leverantör. -
Calle Nicolaisen projektledare från DF
“Vi har 15 mekaniker och ett automatiskt lagersystem spar tid för oss, eftersom mekanikerna inte behöver slösa tid på att leta verktyg.” -
Mats Lindblad, verkstadschef, Din Bil AB..
“Under hela processen var vi mycket nöjda med installationens kvalitet och möjligheten att kombinera produkter och system för ökad funktion. Deras proaktiva tillvägagångssätt i samband med utformning och installation av den nya lösningens möjligheter har varit ovärderlig.” -
Martin Noeverman, Direktör för Twentepoort Group.

Utforska våra semiautomatiserade lösningar

Mobila pallställ (MOVO)

Spara upp till 50 % jämfört med utrymmet som krävs med konventionella pallställ och öka lagringskapaciteten med upp till 80 %.

Visa mer av MOVO

Pallet Shuttle

Ett mycket effektivt alternativ till vanligt lager och pallställ med djupstapling. Kostnadseffektiv och tidsbesparande.

Visa mer av Pallet Shuttle

Lagerautomater

Spara upp till 75 % av golvytan, minska plockfelen med upp till 70 % och minska plocktiden med mer än 60 %.


Constructor Sverige AB - +46 31 771 96 00 -
A Member of Gonvarri Material Handling - © Copyright 2024 Gonvarri Material Handling