Skip to main content
14070
Hållbarhetsrapport 2023

Hållbarhetsrapporten från vår koncern är en återspegling av vårt engagemang för transparens och långsiktigt värdeskapande inom ramen för miljö, det sociala och bolagsstyrning. Rapporten belyser betydande framsteg inom nyckelområden i vår plan: diversifiering, värdeskapande, digitalisering och hållbarhet.

13328
Certificate ISO 14001-2015 - EN

Produced for S. C. Dexion Storage Solutions S.R.L., Romania

13332
Certificate ISO 45001-2018 - EN

Produced for S. C. Dexion Storage Solutions S.R.L., Romania

13326
CSA Standard W47.1 - Letter of Validation

The CWB acknowledges that Dexion Storage Solutions SRL is certified to CSA Standard W47.1 - “Certification of Companies for Fusion Welding of Steel”

12757
Lagrets föränderliga värld

E-handelns framväxt och snabba tillväxt på grund av pandemin och i mindre utsträckning Brexit har inneburit att lager inte längre är de statiska förvaringsutrymmen de en gång var. De håller snabbt på att bli rörliga distributionscentrum för ett helt ekosystem av saker, processer och maskiner, och måste utvecklas och anpassas för att kunna hålla jämna steg med en värld i ständig förändring.

12082
Vertical Farming

At Gonvarri Material Handling, we are one of the world’s leading manufacturers and suppliers of warehouse logistics solutions - perfect for a vertical farming operation.

9670
AFS 2020:1

I Arbetsmiljöverket författningssamling, AFS 2020:1, som börjar gälla vid årsskiftet 2020/2021 , finns det krav som måste följas gällande säkerhet för pallställ och andra lagerställ.

9440
Kvalitet- & Miljöpolicy

Constructor tillhandahåller produkter och tjänster inom förvaring, hantering och miljö till industri och lager på ett sätt som tillgodoser krav från kunder, medarbetare, samhälle och ägare. Constructors Kvalitet och Miljöpolicy ska främja ett långsiktigt hållbart samhälle och ge oss en uthållig lönsamhet.

9398
Montageanvisning FW3

Montageanvisning FW3 Hjullistbäddar monterade i pallställ.

9070
Montageanvisning Hyllsystem Longspan LS3

Läs noga igenom montageanvisning innan hyllsystemet monteras och tas i drift.

8938
Hyllsystem Longspan LS3

Stark, tålig och mångsidig: Longspan shelving LS3 öppnar en helt ny värld av lagringsmöjligheter

8793
Utdragsenheter

Utdragsenheter ger en effektiv förvaring och är idealiska om din verksamhet innebär att personal plockar varor direkt från pall.

10518
ISO 45001:2018

Dexion GmbH has implemented and applies an occupational health & safety management system, which is in compliance with the requirements of ISO 45001:2018.

5106
RAL-RG 614 - Hi280 Certification

RAL German Institute for Quality Assurance and Certification - shelving System Hi280 construction height up to 3 m certification.

5106
RAL-RG 614 - P90 Certification

RAL German Institute for Quality Assurance and Certification - pallet racking System Speedlock P90 certification.

4880
ISO 14001:2015 EN

Scope of certification: Marketing, sales, logistics, assembly and service of products for service, archiving and partitioning.

4880
ISO 14001:2015 SE

Giltighetsområde: Marknadsföring, försäljning och montage samt eftermarknadsservice inom produkter för lager, arkiv och väggsystem.

4880
ISO 9001:2015 SE

Giltighetsområde: Marknadsföring, försäljning och montage samt eftermarknadsservice inom produkter för lager, arkiv och väggsystem.

4880
ISO 9001:2015 EN

Scope of certification: Marketing, sales, logistics, assembly and service of products for service, archiving and partitioning.

2486
LEAN produktion

Behovet av effektiva lagerlösningar för LEAN produktion är en utmaning, oavsett om man är verksam inom läkemedels-, elektronik-, fordons- eller livsmedelsindustrin.

8960
E-handelslager

Snabba leveranser kräver effektiva förvaringssystem. Välj mellan hyllställ, pallställ eller lagerautomater.

2479
Däckställ & däckförvaring

Constructors däckförvaring finns för både stående och liggande däck, och handlar om lagringseffektivitet, kvalitet och ergonomi.

2506
Pallet Shuttle

Pallet Shuttle består av djupstaplings ställage och en fjärrstyrd halvautomatisk sattelivagn som hanterar pallar in/ut i ställagets pallgångar.

13752
Säker lagermiljö

Ni vill inte ha oväntade skador eller oönskade olyckshändelser. Med Constructors detaljerade ställagebesiktningar upptäcker ni risker innan de blir till stora problem. Det handlar inte bara om att uppfylla krav - det handlar om att säkra er verksamhet och skydda er personal.

9329
Lagerautomater

Constructors lagerautomater; TORNADO Hissautomat, IPN Paternoster och HOCA är lätta att integrera med företagets WMS eller användas som fristående system.

2484
Förvaringslösningar för byggvaruhus

De utmaningar som byggvaruhus står inför kräver lagring av ett antal produkter, ofta tunga eller i olika storlek, och att samtidigt ha dem exponerade för försäljning.

8008
Pallsystem P90

Pallställ P90 är en av våra nyckelprodukter och våra säljexperter tillhandahåller lättförstådd rådgivning som ger våra kunder ett bra skräddarsytt upplägg som är anpassat för sina behov.

8935
Hyllsystem HI280

Alla har olika behov när det gäller lösningar för förvaring av smågods och med hyllsystem HI280 kan du få det du behöver.

7752
Bruks- och montageanvisning Pallsystem P90

Läs noga igenom denna bruksanvisning innan pallstället tas i drift samt använd informationen kontinuerligt under pallställets hela driftstid.

7684
Bruks- och montageanvisning Hyllsystem HI280

Läs noga igenom denna bruksanvisning innan hyllstället tas i drift samt använd informationen kontinuerligt under hyllställets hela driftstid.

8936
Produktartiklar

Denna katalog omfattar Constructors standardsortiment, som till större delen är lagerfört. Specialprodukter som lagerautomater, entresoler och väggar är kundspecifika och offereras från fall till fall.

13812
Produktkatalog

Constructors produktkatalog är framtagen för att ge inspiration till hur våra produkter kan användas. Katalogen innehåller stora delar av vårt breda produktsortiment.

837
DIN EN ISO 9001:2015 (EN)

The examination of the quality management documentation and the subsequent audit have established that Dexion Gmbh works in accordance with a quality management system which complies with DIN EN ISO 9001:2015 regulations.

840
DIN EN ISO 14001:2015 (EN)

The document refers to the environmental management system of the standard DIN EN ISO 14001:2015 and it certifies that Dexion GmbH follows the regulations in place for manufacturing, sales and service within the storage industry.

839
DIN EN ISO 50001:2018 (EN)

The document refers to the energy management system of the standard DIN EN ISO 50001:2011 and it certifies that Dexion GmbH follows the regulations in place for manufacturing, sales and service within the storage industry.

842
FEM Membership Statement

The document certifies that Dexion Storage Solutions SRL became a member of the European Materials Handling Federation by unanimous agreement of FEM General Assembly at its meeting on 3rd March 2010 in Brussels.

13190
EN1090 Welding Certificate - 2020

Produced for S. C. Dexion Storage Solutions S.R.L., Romania

13193
Certificate TUV ISO 9001-2015

Produced for S. C. Dexion Storage Solutions S.R.L., Romania

2899
Welder Certificate - W47.1

Produced for S. C. Dexion Storage Solutions S.R.L., Romania - Manufacturing and welding of storage system and related steel structure for the Canadian market.