Skip to main content

Vi som jobbar på Constructor är inte jordbrukare. Vi är experter på att utforma, konstruera och tillverka förvaringslösningar som optimerar användningen av det tillgängliga utrymmet, med andra ord den perfekta samarbetspartnern för Vertical Farming.

Vertical Farming

Medan traditionell odling sker utomhus på åkrar eller i växthus (oftast på ett plan) har de vertikala odlarna flyttat processen inomhus och odlingen sker på flera nivåer. Takhöjden tas tillvara, en konst som GMH har lärt sig att fullända efter många års erfarenhet av att utnyttja lagerutrymme för olika industriverksamheter.

Vår ökande inblandning i denna viktiga sektor vittnar om vår kompetens inom konstruktion, byggnadsteknik och industriell tillverkning. Vi hjälper våra jordbrukande samarbetspartners att nå sina mål.

Vertical Farming

Med vår teknik kan vi erbjuda flexibla och effektiva lösningar. Genom allt från tredimensionell CAD-design till finita element-metoden och konstruktionstester säkerställer vi att våra produkter är har den hållfasthet och stabilitet som krävs för många års användning. På våra produktionsanläggningar kan produkterna anpassas genom valsning, laserskärning, CNC-bearbetning, bockning och robotsvetsning.

Lösningarna måste fungera perfekt för det aktuella syftet. De måste till exempel rymma plantorna och det medium de växer i, de måste vara rostbeständiga och så vidare. De måste också kunna staplas på höjd så att byggnadens takhöjd kan utnyttjas, och i vissa fall måste de kunna roteras.

Vårt mångsidiga produktsortiment, som omfattar både automatiska och halvautomatiska lösningar, kan anpassas till alla inomhusmiljöer och utrymmen. Därmed kan även mindre enheter återanvändas. Läs mer om hur vi arbetar med vertikal odling.

AVFStolt medlem i AVF

Vi är stolta över vårt medlemskap i Association for Vertical Farming (AVF), en global icke-statlig organisation som verkar för internationellt utbyte och samarbete i syfte att påskynda utvecklingen på det här området.

Vi tror verkligen på konceptet vertikal odling och dess fördelar. Vi finns i hela världen och har strategiskt placerade tillverkningsanläggningar på viktiga marknader. Därför kan vi samarbeta med AVF i projekt världen över.

Som medlem i AVF stöder vi dem i deras arbete för att öka kunskapen och forskningen om vertikal odling samt deras utbildnings- och välgörenhetsprogram för att sprida Vertical Farming till fler platser.

Ägnar du dig åt vertikal odling, eller håller du kanske på att starta en verksamhet? Vill du prata med oss om innovativa förvaringslösningar? Hör av dig till oss!