Skip to main content
9670
AFS 2020:1

I Arbetsmiljöverket författningssamling, AFS 2020:1, som börjar gälla vid årsskiftet 2020/2021 , finns det krav som måste följas gällande säkerhet för pallställ och andra lagerställ.

9440
Kvalitet- & Miljöpolicy

Constructor tillhandahåller produkter och tjänster inom förvaring, hantering och miljö till industri och lager på ett sätt som tillgodoser krav från kunder, medarbetare, samhälle och ägare. Constructors Kvalitet och Miljöpolicy ska främja ett långsiktigt hållbart samhälle och ge oss en uthållig lönsamhet.

9398
Montageanvisning FW3

Montageanvisning FW3 Hjullistbäddar monterade i pallställ.

9070
Montageanvisning Hyllsystem Longspan LS3

Läs noga igenom montageanvisning innan hyllsystemet monteras och tas i drift.

7752
Bruks- och montageanvisning Pallsystem P90

Läs noga igenom denna bruksanvisning innan pallstället tas i drift samt använd informationen kontinuerligt under pallställets hela driftstid.

7684
Bruks- och montageanvisning Hyllsystem HI280

Läs noga igenom denna bruksanvisning innan hyllstället tas i drift samt använd informationen kontinuerligt under hyllställets hela driftstid.