Skip to main content
842
Kvalitetspolicy

Constructor Sverige ska tillhandahålla produkter och tjänster inom förvaring, hantering och miljö till industri och lager på ett sätt som tillgodoser krav från kunder, medarbetare, samhälle och ägare.

842
Miljöpolicy

Constructor Sverige tillhandahåller produkter och tjänster inom förvaring, hantering och miljö till industri och lager på ett sätt som tillgodoser krav från kunder, medarbetare, samhälle och ägare. Constructor Sveriges miljöarbete ska främja ett långsiktigt hållbart samhälle och ge oss en uthållig lönsamhet.

2507
Säker lagermiljö

Ställage för pallplacerat gods finns i olika utföranden. Det vanligaste ställaget är det konventionella pallstället. Pallställage används för alla typer av gods på pall. Sektioner byggs samman till ställagelängor med mellanliggande truckgångar.

3399
Lagersäkerhet

Olyckshändelser förekommer i alla lager men regelbundna besiktningar kan minimera antalet olyckor och dess omfattning.

2497
Bruks- och montageanvisning Pallsystem P90

Läs noga igenom denna bruksanvisning innan pallstället tas i drift samt använd informationen kontinuerligt under pallställets hela driftstid.

2496
Bruks- och montageanvisning Hyllsystem HI280

Läs noga igenom denna bruksanvisning innan hyllstället tas i drift samt använd informationen kontinuerligt under hyllställets hela driftstid.