Skip to main content

Vi har aktiverat kanalen för Etiska riktlinjer. Denna kanal ska användas som kommunikationsverktyg för att klarlägga frågor och/eller rapportera misstänkta oriktigheter i samband med vår Etik- och uppförandekod.

Etik- och uppförandekoden är en uttrycklig redogörelse av de värderingar, principer och riktlinjer som alla måste följa i sin yrkesutövning inom Gonvarri Group. Detta verktyg är för att användarna ska kunna göra nödvändiga förfrågningar och därmed få en bekräftelse på att de har förstått hur koden tillämpas.

Gonvarri Industries är moderföretaget för Gonvarri Material Handling som verkar under varumärkena Constructor, Kasten, Dexion, Stålteknik och Kredit.

Policyerna, procedurerna och protokollen för de Etiska riktlinjerna gäller för hela Gonvarri-gruppen och dess dotterbolag.

För frågor, klagomål, fullständig policy eller för att hjälpa oss att förbättra våra processer, besök kanalen för de Etiska riktlinjerna.