Skip to main content

Om du vill minska utrymmet du använder för kyl- eller frysförvaring – hur upprätthåller du rätt temperatur på mest energigivande sätt? Låt oss visa hur du gör.

Kyl- & Frysförvaring - ConstructorOm ditt företag har ett kyl- eller fryslager, känner du redan till utmaningen med att hålla nere driftkostnaden på ett minimum. Vårt utbud av automatiserade kompakta lagerlösningar ger dig bäst resultat och gör det möjlig att; öka lagerkapaciteten, spara plats, reducera omkostnader och klara temperaturer ner till -30°C

Våra lagersystem för kyl- och fryslager:

 • Mobila pallställ (MOVO)
 • Djupstapling
 • Pallet Shuttle
 • Rullfack


Mobila pallställ MOVO

Har du behov kompakt pallförvaring som ger bättre utnyttjandegrad i befintlig kyl- eller frys lager? Då är Mobila pallställ den perfekta lösningen.

Mobila Pallställ MOVO - Constructor

 • Maximal golvutnyttjande – endast en truckgång behövs.
 • Spara upp till 40 % av utrymmet i jämförelse med pallställ i standardutförande.
 • Ökar förvaringskapaciteten med upp till 80 %
 • Minskar nedkylningskostanden
 • 100 % åtkomst till varje pallplats
 • Kan anpassas till behoven tack vare den modulära designen
 • Säkerhetsfunktioner som uppfyller European Directive 2006/42/EG och DIN EN 15095

Constructors elektroniskt styrda MOVO system körs på räls ingjutna i golvet. Systemet klarar sektionslaster på upp till 24 ton, ställagehöjder på upp till 12 meter och vagnsländer på upp till 90 meter.

Djupstapling

Behöver du lagra stora mängder gods av samma artikel? Djupstapling gör det möjligt att utnyttja existerade utrymme upp till 90 % mer effektivt, i jämförelse med pallställ i standardutförande.

Djupstapling - Constructor

 • Komapkt-/tätpacking – utnyttjar kubikmeterna på ditt lager
 • Kan lagra fler pallar/kubikmeter än något annat lagersystem.
 • Begränsad lagerrotation, lämplig för säsongsvaror
 • Idealisk för kyl- och frys lager
 • Hanteringsprincip FILO (First-In, Last-Out)
 • Används för bulkvaror av samma typ.

 

Shuttle-system

Om du vill spara tid och arbetskraft, och samtidigt reducera behovet av truckar är ett Shuttle system den idealiska lösningen.

Pallet Shuttle - Constructor

Shuttle systemet fungerar både med FIFO (First-In, First-Out) och LIFO (Last-In, First-Out) principen.

 • Effektiv och kompakt lagring för gods med hög omsättning
 • Optimerar arbetsprocesser för lagring, plock och hantering
 • Hög säkerhet för både personal, truck och ställage
 • Inget behov för specialtruck

 


Rullfack

Pallet FlowLagrar du gods med hög omställningshastighet, eller har du behov för snabb godsåtkomst, är Rullfack valet för dig. Fungerar enligt hanteringsprincipen FIFO (First-In, First-Out).

 • Sparar upp till 60 % golvplats, i jämförelse med pallställ i standardutförande.
 • Hanteringsprincipen FIFO ger automatiskt lagerrotation.
 • In- och urlastning sker från ställagets fram- och baksida – inga truckgångar i ställaget.