Skip to main content

Constructor förbättrar Polarbröds lagerhållning med innovativa förvaringslösningar. 

Företag: Polarbröd
Plats: Bredbyn
Produkter: Grenställ, Rullbanor och Mobila Pallställ.

Mobila Pallställ MOVO - Constructor

Förvaringsbehov

Polarbröd är ett visionärt familjeföretag med lång tradition i norrländsk brödkultur. Under de 44 år företaget funnits har det vuxit från ett litet familjebageri till Sveriges tredje största producent av matbröd. 

Polarbröd hade tidigare sin lagerfunktion utlokaliserad till ett 3PL-företag men efter beslut skulle lagret nu vara lokaliserad i närheten av bageriet. Projektet har varit en kombination av ombyggnad av det befintligt lager och nybyggnation. Av hänsyn till den löpande brödproduktionen var det nödvändigt att ha kvar två befintliga utlastningsbanor. 

Förvaringslösning

Grenställ - Constructor

Utöver att installera Mobila Pallställ MOVO och rullbanor har en stor del av projektet lagts på att utveckla en ny förvaringslösning, där man använt Grenställ till buffertlagret istället för vanliga pallställ. Grenställen har monterats ovanför de 6 nyinstallerade rullbanorna som används för att förflytta pallar mellan lagrets in- och utlastning zoner och frys- och varmlager.

Polarbröds nya MOVO installation har plats för 870 pallar och har frigjort utrymme för rullbanor, grenställ och truckzoner. Men lika viktigt är att det ger en bättre och säkrare förvaring och utan stolpar framför rullbanorna har även risken för påkörda ställage stolpar eliminerats.

Rullbanor - Constructor

Det som är så fantastiskt med vårt samarbete med Constructor är processen där vi tillsammans utvecklar en lösning som fungerar i praktiken och inte bara i teorin. Under resans gång har vi diskuterat många tekniska detaljer, t.ex. avstånd från trucken till transportbandet samt själva banans funktion. Det är en dialog där vi presenterar våra önskemål och krav och där Constructor kommer med sina synpunkter baserade på deras erfarenhet på området”, säger Erik Enholm, Processingenjör, Polarbröd.

Om Polarbröd

Polarbröd är ett familjeföretag med rötter i Älvsbyn sedan 1879. Företaget ägs av barn och barnbarn till grundarna av det moderna Polarbageriet i Älvsbyn. 2016 omsatte Polarbröd 820 miljoner kronor och bakade drygt 39 000 ton bröd på de tre Polarbagerierna i Älvsbyn, Bredbyn och Omne.

www.polarbrod.se