Skip to main content

Vi sätter stort värde på att ha nöjda kunder, och jobbar därför hela tiden med att förbättra det värde vi levererar till er. Det startar med ett aktivt kvalitetsarbete, i allt från hur vi hjälper våra kunder på plats med support, service & besiktning till hur vi tar fram innovativa och kundunika lösningar. Vi har en lång tradition av att konstruera och utveckla lagerinredning, och all den kunskapen tar vi med oss när vi tar fram er lösning.

Produktkvalitet

Våra produkter tillverkas enligt branschgemensamma konstruktionsstandarder, och i tillämpliga fall har våra produkter CE-märkning.

Våra två mest använda produkter, pallställ P90 och hyllställ Hi280, är kvalitetsmärkta enligt RAL-RG 614. Kvalitetsmärkningen utfärdas av RAL German Institute for Quality Assurance and Certification. Se våra RAL-certifikat för: pallställ P90 och hyllställ Hi280.

Vår fabrik Dexion har även ett eget testlabb för att testa produktkvaliteten i enlighet med konstruktionsstandarden EN 15512.

 

 

 

Kvalitet och miljö i våra processer

Constructor ISO 9001 ISO 14001

Eftersom kvalitet och miljö är två kärnfrågor inom verksamheten valde vi tidigt att certifiera oss, år 1996 mot kvalitetsstandarden ISO 9001 och år 2001 mot miljöstandarden ISO 14001. Dessa två standarder ger oss effektiva verktyg för att förstå och kontrollera våra processer, för att hela tiden kunna förbättra våra produkter och tjänster, öka kundnöjdheten och samtidigt minska vårt ekologiska fotavtryck. Att även två gånger per år göra kundundersökningar är ett led i att kunna leverera den bästa kvaliteten och servicen till våra kunder. Läs även vår Kvalitet- & Miljöpolicy.