Skip to main content

Vi har en lång tradition av att konstruera och utveckla lagerinredning. All vår kunskap om konstruktion, material och kundunika lösningar tar vi med oss när vi tar fram er lösning. Vi erbjuder er stöd under hela processen med planering, installation, service, besiktning och support.

Kvalitetscertifiering ISO 9001

Vårt mål är att ha nöjda kunder. Vi är därför kvalitetscertifierade sedan 1996 mot ISO 9001:2015 och har sedan dess arbetat med att ständigt förbättra vår verksamhet och våra tjänster. Läs mer i vår Kvalitetspolicy och se vårt ISO 9001-certifikat.
Constructor ISO 9001 ISO 14001

Kvalitetsmärkning RAL-RG 614

Två av våra mest använda produkter, pallställ P90 och hyllställ Hi280, är kvalitetsmärkta enligt RAL-RG 614. Kvalitetsmärkningen utfärdas av RAL German Institute for Quality Assurance and Certification. Se våra RAL-certifikat för Pallställ P90 och Hyllställ Hi280.