Skip to main content

Vi har en lång tradition av att konstruera och utveckla lagerinredning. All vår kunskap om konstruktion, material och kundunika lösningar tar vi med oss när vi tar fram er lösning. Vi erbjuder er stöd under hela processen med planering, installation, service, besiktning och support.

Kvalitetscertifiering ISO 9001

Vårt mål är att ha nöjda kunder. Vi är därför kvalitetscertifierade sedan 1996 mot ISO 9001:2015 och har sedan dess arbetat med att ständigt förbättra vår verksamhet och våra tjänster. Läs mer i vår Kvalitetspolicy och se vårt ISO 9001-certifikat.

Kvalitetsmärkning RAL-RG 614

Två av våra mest använda produkter, pallställ P90 och hyllställ Hi280, är kvalitetsmärkta enligt RAL-RG 614. Kvalitetsmärkningen utfärdas av RAL German Institute for Quality Assurance and Certification. Se våra RAL-certifikat för Pallställ P90 och Hyllställ Hi280.
 

Kvalitetspolicy 

Constructor Sverige ska tillhandahålla produkter och tjänster inom förvaring, hantering och miljö till industri och lager på ett sätt som tillgodoser krav från kunder, medarbetare, samhälle och ägare.

Vår verksamhet ska kännetecknas av öppenhet, ansvarstagande och effektivitet. Det uppnår vi genom att:

  • Säkerställa en öppen, saklig och snabb kommunikation såväl inom företaget som externt med myndigheter och övrig omvärld
  • Med samarbetspartners och leverantörer skapa relationer som präglas av god affärsmässighet
  • Ta vara på egna och andras erfarenheter för att uppnå ständiga förbättringar
  • Ständigt utveckla vår medvetenhet om kraven på verksamheten
  • Alla medarbetare vet sin roll och sitt ansvar samt dess koppling till företagets kvalitetsmål

Detta ska ge oss som företag en framförhållning för att möta och ställa krav, samt att vara marknadsledande inom vårt produktområde. Bra produkter och medarbetare bidrar till våra kunders och vår egen lönsamhet.

 

Leif Larsson
VD Constructor Sverige AB
2018-09-04

Signerad kvalitetspolicy