Skip to main content

Det finns många dolda risker på ett lager som t ex skadade ställage, olämpliga eller saknade säkerhetsdetaljer. Vissa risker är lätta att upptäcka, men många är dolda och om inte åtgärder vidtas kan det resultera i allvarliga skador.

Regelbunden besiktning och reparation av ställage är en kritisk del av lagerhanteringen. Lagerchefer och operativa chefer kanske inte alltid är införstådda med vilka risker som kan uppstå för personal, verksamhet och lager vid misskötsel.

Regelbundna besiktningar är inte bara bra affärspraxis, de är också ett juridiskt krav.

En besiktning kan:

  • Förhindra skador på personer och gods
  • Förlänga livslängden på lagerinredning
  • Minska framtida reparationskostnader, vid tidigt upptäckt skada
  • Tillhandahålla bedömning av lagerinredningens allmänna status


Alla företag är enligt lagen skyldiga att se till att deras anställda arbetar i en säker lagermiljö med säker utrustning. Detta gäller för både nyinstallationer såväl som befintliga lager. Den lagstiftning och vägledning som omfattar dessa krav är Arbetsmiljöverket regler för Arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1.

Försummelse att genomföra regelbundna visuella kontroller eller årlig Ställagebesiktning, samt att inte reparera eventuella skador, kan i händelse av olycka leda till åtal.

Utförande

Constructor utför fullständiga och professionella expertbesiktningar i enlighet med lokal lagstiftning och föreskrifter i europeisk standard SS-EN15635.

  • Besiktningarna följer de regler som föreskrivs och ger även råd och tips på vilka krav Arbetsmiljöverket ställer och vad man bör ta hänsyn till.
  • Besiktningspersonal är certifieringsutbildade och har den erfarenhet som krävs för att genomföra årliga expertbesiktningar
  • Efter varje besiktning upprättas ett detaljerat besiktningsprotokoll som visar på områden som måste repareras omgående eller bör hållas under uppsikt. Riskerna graderas enligt ett enkelt trafikljussystem, rött, gult grönt
  • Varje reparation som utförs efter besiktning har full garanti

Behöver du ytterligare information om våra besiktningar är du välkommen att kontakta oss.

Boka Ställagebesiktning

Vi återkommer med pris-/offertförslag så snart som möjligt.

Vad säger våra kunder

“We went to extensive efforts in selecting Dexion as our partner of choice. They are flexible and offered over six months of testing data, which has proved invaluable to us as a business."
- Boker Levente, P&G Project Manager

Certifikat och utmärkelser