Skip to main content
2507
Säker lagermiljö

Ställage för pallplacerat gods finns i olika utföranden. Det vanligaste ställaget är det konventionella pallstället. Pallställage används för alla typer av gods på pall. Sektioner byggs samman till ställagelängor med mellanliggande truckgångar.