Skip to main content

Om du har ett större lager för reservdelar eller lagrar många artiklar med låg omsättning, då är förvaring på flera nivåer en perfekt lösning.

Skatta er lyckliga om ni har en lokal med högt i tak som ni kan använda till förvaring. Det finns hur mycket utrymme som helst där uppe som bara väntar på att tas i bruk.

Hyllsystem HI280 med Entresol

Kostnadseffektivt förvaringssystem som nyttjar lokalens volym. 

Hyllsystem/Hyllställ Entresol - Constructor

Förvaringssystemet består av; Hyllsystem HI280 med mellanliggande entresol (även benämnd som Multi-Tier). Hyllsystemets gavlar är extra kraftiga för att klara belastningen från ovanpåliggande nivåer. Förvaringssystemet kan behöva kompletteras med stabiliseringstag och stolpar beroende på lastkrav och installationshöjd.

  • Kan byggas i två eller fler nivåer
  • Det underliggande hyllsystemet är bärplan för det golv/entresolplan som ligger ovanför.
  • Stora möjligheter till anpassning och optimal lagring.


Entresol

Med Constructors entresolsystem kan du på ett kostnadseffektivt sätt skapa extra golvyta i befintliga lokaler. Systemet är enkelt och effektivt; stolpar och balkar kan kombineras till mycket hållbara och mångfunktionella konstruktioner.

Entresolplan - Constructor

  • Kan kompletteras med trappor, räcken och olika pallportar
  • Enkelt att installera och montera i befintliga byggnader
  • Fristående (ingen ytterligare belastning på byggnadens bärande konstruktioner)
  • Minimal extra belastning på grundgolvet
  • Standardbelastning upp till 1000 kg / m2 och en spänning på upp till 10 meter
  • Demonterbar och återanvändbar