Skip to main content

Corporate Social Responsibility

Kära besökare
Gonvarri Material Handling förväntar sig höga krav på affärsbeteende från både sig själv och partners.

Om du har en allvarlig fråga eller oro relaterad till Gonvarri Material Handling angående felbehandling, felaktiga handlingar, bedrägerier, brott mot etiska förfaranden eller något som du anser återspeglar tvivelaktiga affärsrutiner, rekommenderar vi dig att skicka ett e-postmeddelande med relevant information till ethicschannel@gonvarri.com

Dina kommentarer kommer att behandlas strikt konfidentiellt och du kommer att få svar vid snabbast möjliga tillfälle.

signature

Sergio Rodriguez Cuesta
CEO

Gonvarri Industries är moderföretaget för Gonvarri Material Handling som verkar under varumärkena Constructor, Kasten, Dexion, Stålteknik och Kredit.

De Etiska riktlinjerna för Gonvarri Industries är en förklaring om de värderingar, principer och beteendemässiga riktlinjer som alla anställda i koncernen måste följa vid genomförandet av sin yrkesverksamhet.

Klicka här för att läsa fullständig version av de Etiska riktlinjerna.