Skip to main content

Arbetar du i livsmedelsindustrin? Då känner du definitivt det dagliga trycket för att dra nytta av varje tillgängligt lagringsutrymme. Behöver du en hjälpande hand?

Om driver en verksamhet som lagrar mat och drycker, vet du behovet av att kontrollera olika temperaturer i lagret. Din lagerlogistik präglas också av snabb lageromsättning, höga krav på hygien och produktspårbarhet. Våra mångsidiga pallsystem och lagerlösningar kan uppfylla alla dessa krav.

Justerbara ställage

Även i ett toppmodernt livsmedelslager är pallställ i standardutförande fortfarande den vanligaste formen av pallförvaring.Beroende på lagerutformningen finns en rad olika konfigurationer att tillgå för att maximera det tillgängliga utrymmet.

 • Ställgen kan monteras med enkelt eller dubbelt djup
 • Höjder på upp till 30 meter
 • 50 mm balkhöjdsjustering
 • Driftstemperatur från -30 °C till + 40 °C
 • Galvaniserad ytbehandling förhindrar rostbildning även vid låga temperaturer

Beroende på layouten på ditt lager, kan vi designa utforma pallsystemet så volymen utnyttjas fullt ut. Ställagen har i allmänhet inga restriktioner, vilket ger full tillgång till alla pallplatser hela tiden.

Förvaring av kyl- och frysgods

Frysförvaring är viktig i livsmedelsindustrin, både när det gäller att lagra frysta livsmedel och när färskvaror hålls färskt.

 • Kompakt lagring kräver ett mindre förvaringsutrymme och det spar energikostnader
 • Automatiserade lösningar för att minska plocktid i kylda utrymmen
 • Galvaniserad ytbehandling förhindrar rostbildning - även vid kondens
 • Drifttålig förvaring – klarar temperaturer ner till -30 ° C
 • Du kan minska lagringsutrymmet du använder för att lagra maten
 • Möjlighet att minska kyl- och frys lagrets miljöpåverkan

 

Mobila Pallställ

Kyl- och fryslager kan vara dyrt, och därför krävs ofta kompakta lagringssystem. Mobila pallställ MOVO är den perfekta lösningen för denna utmaning.

 • Maximal utnyttjande av golvyta
 • Tillgång till varje pall
 • Stor flexibilitet för olika mat- och dryckesprodukter
 • Passar till olika pallstorlekar och vikter
 • Kräver bara en truckgång
 • Pålitlig i temperaturer mellan -30 ° C och +40 ° C

 

First-In, Last-Out (FIFO) lagring – håller dina varor färska

Om dina varor har en hög lagerhastighet kan Rullfack se till att din produktbatch skickas i rätt ordning.

 • Använder upp till 60% mindre golvyta än vanliga pallställ
 • Automatisk lagerrotation ger högre spårbarhet av livsmedels- och dryckespartier
 • Pallar med varorna förflyttas från ställaget ena sida till andra på lutande rullbanor, inget behov av automatisering


Spara tid och utrymme

Djupstapling och Shuttle är en idealisk bulklagringslösning för mat- och dryckesförvaring, eftersom systemen eliminerar onödiga truckgångar. Detta ökar mängden varor som kan lagras på en begränsad yta och är lämplig för varierande temperaturer.

 • Inga onödiga truckgångar
 • Ökad lagringskapacitet på mindre yta
 • Fungerar i temperaturer från -30°C till +40°C
 • Lämplig för lagring av större mängder av samma produkttyp
 • Perfekt för säsongsprodukter som hanteras enligt principen First-In, Last-Out (FILO)