Skip to main content

Djupstapling - förkorta in- och utlastningstiderna

Med Djupstapling kan befintliga golvytan utnyttjas upp till 90% effektivare än med vanliga pallställ. Idealist system för hantering av stora volymer med liknande eller identiskt gods.

Djupstapling effektiviserar lagerhanteringen genom att förkorta in- och utlastningstiderna. Pallarna staplas enligt FILO principen (First-In, Last-Out) på pallskenor som monteras på båda sidor om djupstaplingsgången. Det innebär att enskilda pallar inte kan nås direkt men som en form av blockstapling ökar djupstaplingsställage avsevärt kompaktheten i lagret.

Hantering och förvaring av pallar i Djupstapling måste alltid ske långsides. Djupstapling är en säker och effektiv för gods som är för ömtåliga eller för instabila att staplas direkt på varandra.  

Djupstapling har följande egenskaper och fördelar som standard:

 • Större lagringskapacitet per kubikmeter än något annat pallsystem
 • Mycket kompakt lagring – golvytan och förvaringsutrymmet utnyttjas maximalt
 • Låg lageromsättning – perfekt för säsongsvaror eller för kyllagring
 • Plockning enligt FILO-principen (First-In-Last-Out)
 • Skarvfria pallskenor som utgör säkra lastbärare där pallarna inte riskerar att fastna
 • Instyrning hjälper truckföraren att snabbt placera pallen i rätt läge

Mått:

 • Dagöppning: som standard 1370, 1385, 1460, 1475 mm.
 • Fritt mått mellan bärskenor: som standard 1060, 1075 mm.
 • Djup: beroende på antal pallar i djup.
 • Höjd: upp till 12 meter.

Belastning:

 • Djupstapling dimensioneras efter önskemål och behov

Ytbehandling:

 • Stolpar, bärskenor och konsoler levereras som standard i galvaniserat utförande