Skip to main content
Skyltar

Skyltar

Skyltar för belastning och bruks- och montageanvisning. 

Skyltarna ska monteras på eller i närheten av ställaget för att upplysa brukaren hur mycket belastning ställaget kan hantera och hur ställaget ska monteras och användas.