Skip to main content

Vi erbjuder den mest praktiska AS/RS-lösningen (Automated Storage & Retrieval Systems), med hög densitet och hög genomströmning för ditt lager, oavsett om du lagrar pallar eller lådor.

Tillsammans med våra systemintegrationspartner utformar, konstruerar och levererar vi automatiserade pallsystem med hög kvalitet som har som fokus att erbjuda en lagringslösning med hög densitet som maximerar den tillgängliga golvytan, minskar plock-och påfyllningsfel och förbättrar den totala produktiviteten.

Möjligheten till integration med ditt lagerstyrningssystem (WMS) gör att vårt utbud av kranlager och mini load till det mest flexibla verktyget för att styra din internlogistik. Pallsystem kan konfigureras för att vara enkla, dubbla eller flera steg djupt system.

Kranlager

Crane Racking - Automated Warehouses

Kranlager är ett helt automatiserat lagringssystem som är perfekt för lagring av pallar och stora föremål. Kransystem är utformade för att fungera i mycket smala gångar och på mer än 30 meters höjd, och är en effektiv och optimerad lagringslösning.

Med styrning från styrprogram rör sig kranen längs gångarna i lagret, där den lastar in, placerar och tar ut varor.

För konfigurationer som är flera steg djupa är kransystem utrustade med en shuttle som hämtar pallen och placerar den längst fram för att säkerställa maximal åtkomlighet.

Kranlager är utformade för att erbjuda komplett flexibilitet vad gäller lastkapacitet, systemhöjd, cykeltider och temperaturreglering. Systemet anpassas enkelt utifrån varje lagers behov vilket gör det till ett mycket effektivt lagersystem för ett brett spann av tillämpningar.

Fördelarna med kranlager omfattar:

 • Helautomatiskt, snabbt och säkert
 • Hög genomströmningshastighet – plocktiderna minskas dramatiskt
 • Maximalt utnyttjande av höjden – säkerställer att allt tillgängligt utrymme är helt optimerat
 • Lagerhanteringssystem styr och uppdaterar varulagret – och säkerställer exakt styrning av varor och eliminerar manuella driftfel
 • Anpassas enkelt arbetsförhållanden – från temperaturer under fryspunkten (-30 °C) till extrem luftfuktighet

Mini Load

Mini Load- Automated Warehouses

Mini load-systemet är en dynamisk, ergonomisk automatiserad lösning för hämtning av små artiklar.

Dess höga densitet, höga noggrannhet och höga genomströmning kommer att öka dina operatörers produktion.

Staplingskranar är integrerade i ditt lagerhanteringssystem, de plockar upp förvaringslådorna eller hyllplan och levererar dem till plockzonen antingen direkt eller via transportörer.

Systemet finns med höjder upp till 15 m och kranarna kan hantera laster upp till 50 kg för lätta laster (förvaringslådor) och 200 kg för brickor.

Fördelar med Mini load inkluderar:

 • Optimalt utnyttjande av utrymme: smala gångar maximerar lagringskapaciteten för det tillgängliga golvutrymmet
 • Tillämpar principen "produkt till operatör" vilket i slutändan sänker arbetskraftskostnaderna
 • Exakt lagerhanteringssystem – de fel som vanligtvis kopplas till manuell lagerhantering elimineras
 • Minskad risk för påkörningsskador på hyllsystemet
 • Mindre arbetsintensivt, mer tidseffektivt
 • Galvaniserad ytfinish säkerställer hållbarhet och korrosionsbeständighet