Skip to main content

Mini load-systemet är en dynamisk, ergonomisk automatiserad lösning för hämtning av smågods.

Dess höga densitet, höga noggrannhet och höga genomströmning kommer att öka dina operatörers produktion.

Staplingskranar är integrerade i ditt lagerhanteringssystem, de plockar upp förvaringslådorna eller hyllplan och levererar dem till plockzonen antingen direkt eller via transportörer.

Systemet finns med höjder upp till 15 m och kranarna kan hantera laster upp till 50 kg för lätta laster (förvaringslådor) och 200 kg för brickor.

  • Optimalt utnyttjande av utrymme: smala gångar maximerar lagringskapaciteten för det tillgängliga golvutrymmet
  • Tillämpar principen "produkt till operatör" vilket i slutändan sänker arbetskraftskostnaderna
  • Exakt lagerhanteringssystem – de fel som vanligtvis kopplas till manuell lagerhantering elimineras
  • Minskad risk för påkörningsskador på hyllsystemet
    Mindre arbetsintensivt, mer tidseffektivt
  • Galvaniserad ytfinish säkerställer hållbarhet och korrosionsbeständighet