Skip to main content

Constructor Sverige har åtagit sig att minska sin miljöpåverkan i alla sina verksamheter.

Tillsammans med våra ägare, kunder, leverantörer och partners vill vi skapa en mer hållbar framtid. Laubach Factory Outside

Merparten av våra produkter är framförallt tillverkade av stål, en av världens mest återanvända råmaterial. Stålindustrin bidrar dock med betydande koldioxidutsläpp framförallt vid förbränningsprocessen då järnmalm ska bli stål, och vi känner därför ett stort ansvar för att bidra med lösningar som minskar både våra kunders och vårt egna ekologiska fotavtryck.

Constructor ISO 9001 ISO 14001Vi valde redan 2001 att certifiera oss mot miljöstandarden ISO 14001 för att få effektiva verktyg för att både förstå och förbättra vår miljöpåverkan.

Vi har sedan dess jobbat med olika fokusområden för en mer hållbar verksamhet. Några exempel är:

  • Vi har minskat stålavfallet som uppkommer inom verksamheten med över 80% sedan 2012.
  • Vi har enbart miljömärkt el från sol, vind och vatten och arbetar ständigt med att minska vår elförbrukning.
  • Vi har minskat koldioxidutsläppen från våra tjänstefordon med över 39% sedan 2019.
  • Vi arbetar med transportoptimering från våra fabriker för att minska antalet transporter som sker.
  • Våra lokaler värms sedan slutet av 2016 upp av bergvärme istället för eldningsolja som tidigare.

Produkter med lång livslängd

Våra produkter har hög produktkvalitet och är tillverkade för att hålla under lång tid. Produkterna är även konstruerade för att komponenter enkelt ska kunna bytas för att förlänga hela pallställets livslängd, vilket är bra både för miljön och våra kunders ekonomi. De komponenter som byts kan sedan skickas till stålåtervinning, då stålet kan användas igen och behovet av jungfruligt råmaterial minskar. Vi erbjuder även expertbesiktning av ställage där vi identifierar skador på ställagen, både för att öka säkerheten på lagret men även för att upptäcka skador i ett tidigt skede så att det räcker med byte av komponenter och inte byte av ett helt ställage. Vi vill även hjälpa våra kunder att själva förlänga livslängden på sitt lager genom att erbjuda kurser inom ställagesäkerhet.

Standardprodukter utan lackering

Våra standardprodukter är tillverkade av galvaniserat stål och är inte lackerade. Det innebär att vi besparar naturen de utsläpp som skulle ha uppkommit vid lackering, samtidigt som vi har en låg användning av kemiska produkter i verksamheten.

Optimerad lagerförvaring

Våra medarbetare hjälper dig som kund att hitta rätt lösning för att maximera det tillgängliga utrymmet. Till exempel erbjuder våra mobila pallställ ett pallsystem som ger upp till dubbelt så stor lagerkapacitet, på samma yta som konventionella pallställ. På så sätt kan vi minska den yta som tas i anspråk, minska energiförbrukningen och reducera kostnaderna för uppvärmning. En mindre yta kostar helt enkelt mindre att värma upp.

Vägen framåt

För att ta nästa steg på vägen mot en mer hållbar verksamhet har vi anslutit oss till CSR Västsverige – ett nätverk för hållbar verksamhetsutveckling. Vi tror att vi tillsammans med andra blir mer handlingskraftiga, får inspiration och hittar nya lösningar.