Skip to main content

Constructors ambition är att våra produkter ska monteras och levereras i felfritt skick enligt överenskomna tidsplaner, oavsett det gäller enstaka hyllsektioner eller ett omfattande systeminstallation.

Tack var ett stort nätverk av erfarna montörer, både egna och externa samarbetspartner, och våra produkter installeras alltid enligt gällande normer och krav. 

Vi tillgodoser att det finns resurser och kompetens som uppfyller dina krav fullt ut. Om så krävs, monteras och installeras produkterna av certifierad personal. Vår montageavdelning utför även de-montage och kan även vara behjälplig när ett förvaringssystem behöver ändras eller flyttas. 

Constructors montage avdelning säkerställer att alla våra produkter blir:

  • Installerade och monterade enligt överenskomna tidsplaner
  • Montagemetoder dokumenteras, om så är överenskommet
  • Efter avslutat montage/installation ska dokumentation överlämnas till slutanvändaren


Säkerhet

Rack Installation

För Constructor är säkerheten viktig när det gäller montage och installation. 
På alla områden där våra produkter levereras och installeras, kommer våra montörer att:

  • Följa lokala krav och föreskrifter
  • Använda sig av säkra arbetsmetoder inom alla områden av montageprojektet

Vad säger våra kunder

"Our warehouse function was previously outsourced and we have wanted to bring it in-house for some time. Working with Constructor Sweden we have gained a number of advantages including obtaining better control of our warehouse logistics. Other anticipated benefits are reduced costs and improved conditions for our staff.”
- Sarah Lundqvist, Project Manager, Octapharma

Certifikat och utmärkelser