Skip to main content

Constructors mobila rörförvaring förbättrar Statoils lager

Kund: Statoil
Plats: Norge
Produkter: Grenställ monterade på mobila vagnar

Förvaringsbehov

Statoil förvarar stigarrör (13 meter långa rördelar) på ett lager i Vestbase i Norge. Dessa rör används vid oljeborrningsstationer till havs för att förbinda borrningsplattformen med borrhuvudet.

På Statoils lagerzon förvarades dessa otympliga och dyra rör på en rad olika ställen. Detta innebar svårigheter när rören skulle flyttas, eftersom det inte fanns någon enhetlig förvaringslösning och ingen enhetlig metod för att förbereda rören för transport till plattformarna.

Det hela var tidskrävande och problematiskt – i synnerhet när de förvarade rören regelbundet skulle inspekteras.

statoil norway

Förvaringslösning

Statoil har mångåriga relationer med Constructor sedan ett kvarts sekel tillbaka och har levererat många förvaringslösningar till Statoil under åren, varav flera till deras lager i Vestbase.

Den här gången levererade Constructor ett grenställ som var monterat på mobila vagnar, något som gav Statoil möjlighet till en systematisk lösning för hantering och underhåll av de otympliga rören.

Vagnarna förflyttas på räls som är ingjutna i betonggolvet. Vagnarna styrs från en kontrollpanel på vagnens framdel eller via fjärrkontroll. När vagnarna rör sig åt ena sidan öppnas önskad gång.

Constructors lösning säkerställer en enhetlig och enkel förvaring för Statoil.

  • Systematisk lösning för hantering och underhåll av rör.
  • Förvaring på mobila vagnar möjliggör enhetlig lagring och transport av skrymmande och dyra rör.
  • Lösningen möjliggör enkel förflyttning för provning och transport till havsplattformarna.

Mobila Grenställ - Constructor

"Vi har lyckats skapa många fler fördelar med denna lösning: nu har vi snabb åtkomst till varje enskilt rör och nu förvaras rören inomhus, något som underlättar inspektionerna avsevärt.” - Bjarne Brunsvik, verksamhetschef, Statoil

Om Statoil

Statoil är det norska multinationella olje- och gasbolaget – en stor säljare av råolja och den näst största leverantören av naturgas till den europeiska marknaden.

Statoil levererar även förnybar energi till Storbritannien genom sin havsbaserade vindkraftspark Sheringham Shoal. www.statoil.com