Skip to main content

Människor: Planeten: Förtjänster

Som global verksamhet är vi medvetna om våra skyldigheter: att möta dagens behov utan att förminska kommande generationers möjligheter att möta sina behov. Hållbarhetens tre ben är social, miljömässig och ekonomisk. Med andra ord: människor, planeten och förtjänster.

För att uppnå detta har vi gjort hållbarhet till en viktig del av vår affär.

Våra människor: säkerställa att vår arbetskraft, våra intressenter och de samhällen där vi verkar behandlas rättvist. 

Vår planet: minska vår påverkan på miljön genom att minska vårt avfall och vårt koldioxidavtryck.

Våra förtjänster: upprätthålla en stabil och lönsam verksamhet genom efterlevnad, korrekt styrning och riskhantering.

Constructor Sverige är en del av Gonvarri Material Handling och Gonvarri Industries och till 2030 siktar vi på att halvera CO₂-utsläppen från fossila bränslen, samt att neutralisera 100% av utsläppen från förnybar energi. Vårt ultimata mål är att uppnå koldioxidneutralitet till 2050, vilket speglar vår dedikation till miljöansvar och strävan efter hållbara lösningar i allt vi gör. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.